Sám jste prohlásil, že se kromě vnějšího kabátu orlovské části Poruba a karvinské „šestky“ musí změnit i chování některých lidí v této oblasti. Jakými konkrétními kroky se o to může přičinit společnost RPG?

„Změna chování lidí v těchto lokalitách je naprosto zásadní proto, aby opravené domy vydržely co nejdéle hezké. Proto naše společnost zahájila již v loňském roce v Porubě sérii komunitních programů, v jejichž rámci jsou sami obyvatelé zapojováni do úklidu i do drobnějších oprav. A ti, kdo si takto sáhnou na práci, už si pak dávají větší pozor na to, aby jim ji ostatní nekazili. Plánujeme také zavedení domovníků z řad zdejších obyvatel. Bohužel, ne všichni ještě pochopili, že to, v jakém prostředí žijí, záleží jen a jen na nich a že není akceptovatelné, aby si sami ničili své domovy a čekali, že jim je druzí budou stále dokola opravovat. Proti těm jsme připraveni postupovat velmi tvrdě, a pokud svůj přístup nezmění, pak jim samozřejmě může hrozit i vystěhování.“

Nebojíte se, že by vaše snaha při čerpání dotace a z části i vaše investice mohla přijít nazmar, tak jak tomu bylo například v problémové lokalitě „Vagonka“ v Karviné? Tam město opravilo za nemalé peníze domy, které jsou po pár letech opět v dezolátním stavu.

„Mnozí lidé si myslí, že aby se nějaká špatná lokalita změnila k lepšímu, stačí pouze opravit domy a je hotovo. To ale v žádném případě nestačí. Stav domů je pouze obrazem toho, jací lidé v nich žijí. A ve Vagonce se jasně ukázalo, že bez dlouhodobé komunitní práce s nájemníky opravené domy dlouho nevydrží.

Co uděláte pro to, aby RPG se svým projektem nedopadla stejně?

„V rámci regenerace karvinské „šestky“ nesmírně důležité, že se do tohoto projektu zapojili všichni, kdo mohou dlouhodobému udržení těch pozitivních změn pomoci. Kromě naší společnosti jsou to například terénní pracovníci sociálního odboru nebo neziskové organizace vykonávající komunitní práci, ale také třeba městská policie. Naším společným cílem je, aby se karvinské Nové Město opět stalo dobrou adresou, kde se lidem bude dobře a bezpečně žít.“

Často se setkávám názorem vašich nájemníků, kteří žijí mimo tyto problémové části. Podle nich se peníze vyhazují na opravy domů lidí v problémových částech města, kteří jsou ve středu zájmu a na ostatní se tak trochu zapomíná. Můžete vyvrátit tento postoj nemalého procenta lidí?

„Samozřejmě. Není pochopitelně pravda, že bychom se věnovali jen problémovým lokalitám a na ostatní zapomínali. Je to přesně naopak. Důkazem toho jsou stovky již opravených domů napříč naším bytovým fondem. Vždyť od roku 2004 do roku 2009 jsme na opravy našich domů vynaložili téměř 3 miliardy korun a stejná částka je plánována i na období 2010–2012. Do vyloučených lokalit jde přitom z tohoto rozpočtu jen malý zlomek. To, že jsme se nyní začali vyloučeným lokalitám věnovat viditelněji, je dáno mimo jiné i tím, že některé z nich byly zařazeny do projektů IPRM, tedy Integrovaného plánu rozvoje měst. Tento program je spolufinancován Evropskou unií a je určen právě pro problémové lokality. A protože problematika vyloučených lokalit je aktuální v celé Evropě, je pochopitelně projektům zaměřeným na revitalizaci těchto částí měst věnována i v médiích větší pozornost než opravám běžných domů.“