Nový systém centrálního vytápění města má ve výsledku zpříjemnit život lidem v městských bytech. Lidé navíc díky tomu ušetří až jednu pětinu nákladů na teplo a teplou vodu. Pro příklad: obyvatelé bytu o rozloze 61 metrů čtverečných ušetří měsíčně zhruba 440 korun, za rok pak 5280 korun.

V první fázi, která potrvá do konce roku, bude postupně napojeno na centrální topení zhruba 2760 bytů. „Letos a příští rok by mělo být na centrální dodávky připojeno celkem 3116 domácností. Nové teplo bude také zásobovat školy, kulturní zařízení a další městské objekty,“ uvedl starosta Bohumína Petr Vícha, který včera společně se zástupci dodavatelské firmy slavnostně otevřel hlavní ventil.

Centrální vytápění z Dětmarovic nahradí 68 kotelen, které byly doposavad rozesety po městě. Stávající zařízení byla přebudována na výměníkové stanice, které se postupně napojují na přívod tepla z elektrárny v Dětmarovicích.

„Zrušením kotelen dojde ke zlepšení životního prostředí ve městě, což je jistě také pozitivní zpráva,“ vyzdvihl pozitivum centrálního vytápění Petr Vícha.

Ten si investici pochvaluje i z toho hlediska, že se nedotkla městské kasy. Půlmiliardovou investici totiž hradí elektrárenský gigant ČEZ.

„Vzali jsme na sebe projektovou přípravu, financování i provoz teplovodu. Městský rozpočet se tak výstavbou teplovodu nezatížil. Město navíc ušetřilo tím, že nemusí vkládat miliony korun do modernizace kotelen z devadesátých let,“ shrnul pozitiva pro Bohumínské generální ředitel ČEZ Teplárenská Vladimír Gult.

Ač povodně, které region na jaře zasáhly, narušily harmonogram prací na teplovodu, firmě provádějící stavbu se podařilo skluz dohnat. „Při povodních povrchová voda zalila množství výkopů a znemožnila pokračování prací. Když voda opadla, prodloužili jsme pracovní dobu a zvýšili počet pracovních skupin, abychom zpoždění dohnali. Výsledkem je to, že v současnosti vše zvládáme v plánovaných termínech,“ shrnul Karel Sázavský, generální ředitel firmy Tenza, která stavbu prováděla.