Merkur byl kdysi ve městě pojmem. V současně době se jím stává opět, ovšem v záporném významu. Komplex se skládá ze tří výškových budov. Jedna slouží jako hotel nižší kategorie. Z druhé budovy vytvořilo RPG ve spolupráci s městem ubytovnu sociální spodiny. Ubytováváni tam jsou především lidé po vystěhování z bytů pro neplatičství. Policie tam zasahuje denně u nejrůznějších konfliktů, včetně násilných.

O dění v areálu Merkur čtětě v Souvisejících článcích

Třetí budova označovaná jako C byla kdysi sídlem pobočky okresního soudu a počátkem 90. let se v ní usadilo mnoho havířovských firem. Dnes je budova obsazena jen z jedné třetiny. Firmy, které zůstaly, se teď bojí, že se budou muset stěhovat.

Podnikatelé nové firmě nevěří

Společnost RPG totiž celý komplex pronajala další firmě, jejíž zástupci si příliš dobré jméno u nájemců neudělali. „Co si máme myslet o firmě LUKRAY SERVICE, která vnikla na konci dubna, má základní jmění 300 tisíc korun, na její účet budou převedeny naše vysoké kauce a navíc nám dávají pod nátlakem podepisovat nové nájemní smlouvy se zpětnou účinností? Podle mě je to přinejmenším podezřelé, pokud ne trestuhodné. Pokud má RPG zájem o prosperitu Merkuru, mohla si zajistit smluvní správcovskou firmu, ale ne jej celý pronajmout a nás tím vystavit takovému riziku a nejistotě,“ stěžoval si podnikatel, který má v budově C sídlo firmy.

Podnikatelům se nelíbí, že mají nedůvěryhodné firmě svěřit jako kauci peníze, které v souhrnné hodnotě mnohonásobně převyšují její základní jmění.

„Ta firma krachne a kdo nám peníze vrátí. Už tak máme naše peníze dlouhé roky na účtu RPG, které z nich má pěkné úroky. Teď máme stejným způsobem podporovat nějaké křiváky, kteří nám hrozí vyhazovem z kanceláří, když nepodepíšeme nové smlouvy se zpětnou platností?“ rozčilují se nájemníci, kteří s podpisem váhají.

„Zástupce firmy sice tvrdí, že tady chtějí nechat jen podnikatelské subjekty, ale nevyvrátil mi podezření, že pokud objekt neobsadí celý, budou se snažit jej zaplnit jinak, a to třeba i ubytováním sociálně slabších lidí. Podle právníka je nabízená Trojdohoda paskvilem, který nemáme podepisovat,“ řekl jeden z nájemců Vladislav Bubík.

Lidé zástupcům RPG ani nové firmy nevěří ani slovo. „Oni tvrdí, že mají zájem na tom, aby tady bylo co nejvíce firem. My si ale myslíme, že nás chtějí donutit k odchodu a z budovy dříve či později vytvořit ubytovnu pro další neplatiče. Z celého Merkuru se stává jedno velké ghetto nepřizpůsobivých lidí. To už se teď nelíbí lidem bydlícím v okolí, kterým kvůli tomu klesly ceny bytů," shodují se nájemci.

Prý jde jen o nedorozumění a plané obavy

Zástupce LUKRAY SERVICE si stojí za svým. „V žádném případě nedojde v budově C k obsazování sociálně nepřizpůsobivými občany. Na magistrátu je registrován účel komerční prostory a my to nemáme právo ani to nechceme měnit. Nevyužité prostory v budově C nebudeme předělávat na ubytovací a budeme se snažit kanceláře obsadit dalšími službami. Komplex máme pouze v pronájmu, vlastníkem je společnost RPG. Celý tento rozruch mi přijde uměle vykonstruovaný několika lidmi,“ sdělil jednatel společnosti Janusz Kurzeja.

Také společnost RPG všechny současné nájemníky uklidňuje. „My jsme dlouhodobě hledali správce našich ubytovacích zařízení. Je to jeden z možných modelů, jak se o objekty starat a dále je rozvíjet. Nový správce do budov investuje své prostředky a je proto velmi nepravděpodobné, aby si tam nastěhoval lidi, kteří by mu tam působili škody. Naším společným zájmem je získat do objektu nové klienty. Lidé nemusí mít strach o své peníze. Firma je součástí větší skupiny a byla založena na naše přání právě kvůli transparentnímu hospodaření s odděleným účetnictvím. Kauce budou automaticky převedeny na účet nového správce. Jsou však případy, kdy mají někteří nájemci na nájmu dluh, který bude zúčtován z této kauce a nový správce se nyní snaží tyto nesrovnalosti vyřešit. Nájemné zůstává ve stejné výši, pouze se k červenci upravilo o inflaci,“ vysvětlil mluvčí RPG Petr Handl.

Za majitele objektu také opětovně potvrdil, že lidí nemusejí mít strach z rozšiřování sociální ubytovny. „Rozhodně tam nebude další sociální ubytovna. Pokud jde o druhou budovu, kde ubytovna je, jde o spolupráci s městem, které nemá jiné možnosti na ubytování lidí, které muselo vystěhovat ze svých bytů. My mu tím vytrháváme trn z paty,“ dodal Handl.