Peníze jsou určeny na nové nábytkové vybavení jednotlivých oddělení v suterénech budov, které byly poškozeny květnovou povodní.
Voda, která tehdy ohrozila a zaplavila velkou část Moravskoslezského kraje, nemocnici doslova odřízla od světa. „Povodně nás samozřejmě ohrožují již léta, ale letošní povodeň zaplavila suterény nemocnice a bylo nutné odpojit elektrorozvodny od přívodů. Rozhodl jsem proto, že všechny pacienty evakuujeme. Pomoc nám nabídly některé okolní nemocnice,“ popisuje tehdejší dramatické události Vojtěch Balcárek.
V suterénech nemocnice tak zůstalo pod vodou například moderní a dobře vybavené oddělení rehabilitace, plicní ambulance, laboratoře a také archiv interního oddělení. „Všechen nábytek, některé stroje a zařízení – vše bylo vodou vážně poškozeno.

Díky daru se vedení nemocnice daří postupně postižená oddělení, která musela být několik měsíců přemístěna do provizorních prostorů, zprovoznit. „V tuto chvíli již opět plně funguje v původních prostorách plicní ambulance, koncem tohoto týdne vrátíme zpět i laboratoř a internu, pouze rehabilitace bude zprovozněna až v průběhu následujících dnů,“ dodal ředitel Bohumínské městské nemocnice.