V minulých se definitivně rozhodlo o tom, že orlovská nemocnice zůstane součástí NsP Karviná. Jaký byl hlavní důvod, že se rozhodlo o zachování statu quo?

„Těch variant bylo hned několik a my se jsme zvolili tu, která z pohledu současného dění v oblasti zdravotnictví byla pro orlovskou nemocnici a především občany Orlové tou nejvhodnější. Výhodou je především to, že rozsah poskytované lůžkové péče se v podstatě z pohledu pacienta vůbec nezmění. Zůstane zachováno spektrum a rozsah stávajících výkonů.“

Předpokládám, že zastáncem této varianty jste byl právě Vy.

„Ano, toto je jediná varianta, kterou jsem prosazoval od prvopočátku a na které jsem se spolupodílel s vybranými spolupracovníky z Orlové i Karviné.“

Podle vyjádření orlovského místostarosty Mojžíška slíbilo vedení nemocnice rozdělovat investiční prostředky do obou částí nemocnice stejně a pozvednout tak úroveň orlovské nemocnice co se týká objektu jako takového a především přístrojového vybavení, které je zastaralé. Souhlasí to?

„I toto jsme minulý týden u tzv. kulatého stolu projednávali. Ubezpečil jsem všechny přítomné, že jsem nedělal a nebudu dělat žádné rozdíly mezi oběma nemocnicemi a musí fungovat vzájemná komunikace, která možná historicky není ideální. Je pravdou, že přístrojové vybavení orlovské nemocnice je zastaralé. Musíme si však uvědomit, že tento dlouhodobý neřešený stav nelze napravit během několika měsíců, a investice se řádně plánují dle potřeb, finančních možností a především návratnosti.“

Máte spočítáno, kolik je třeba investovat do orlovské nemocnice, ať už do rekonstrukcí budovy nebo do přístrojového vybavení? Kde chcete tyto prostředky sehnat a v jakém časovém horizontu? Máte v této věci „přízeň“ zřizovatele?

„Dostal jsem k nahlédnutí variantu, která vyčísluje potřebu NsP Karviná ve výši téměř 1 miliardy korun. Existují seznamy položek nutných investic, je však třeba na rovinu říci, zda na to má nemocnice, nebo kraj finanční prostředky. Pro orlovskou nemocnici vnímám v této chvíli jako nejpotřebnější pořídit co možná nejdříve přístroj CT, který již dnes je běžným standardem a byl by využíván i dalšími odděleními nemocnice. Další přístrojové vybavení bylo plánováno v rámci programu Regionálního operačního programu hrazeného z prostředků Evropské unie. Podporu kraje samozřejmě mám, ale i zde jsou omezené finanční prostředky v rozpočtu a fungují jednotná pravidla pro schvalování investic krajem řízených organizací.“