Hasiči se nejprve sešli na odpolední mši v orlovském kostele Narození Panny Marie. Ostatně, sbor je se zdejším kostelem úzce spjat. Po mši následoval přesun na orlovskou starou radnici. Tam vystoupilo a hasičům popřálo několik hostů. Šlo o kolegy z řad českých i polských hasičů, či také o hosty z vedení města Orlová. Mezi hosty samozřejmě nemohl chybět ani starosta OHS Karviná Václav Helis.

„Orlovský hasičům samozřejmě blahopřeji a přeji mnoho dalších úspěchů. Přeji jim také pevné nervy, dobrou pohodu v rodinách. A nám všem dobrovolným hasičům přeji, aby ty podmínky, které nám jsou vytvářeny, nebyly stále horší. Ať jsou alespoň takové, jaké jsou, nebo o něco lepší,“ řekl starosta okresního sdružení hasičů.

Sbor dobrovolných hasičů Orlová-Město se dívá také do budoucna. Podařilo se mu rozjet mládežnickou jednotku, pořádá akce, jako Orlovský Soptík, nebo hasičská soutěž O pohár starosty.

„Také výjezdovou jednotku a celkovou odbornost máme dobrou, protože máme velitele z řad profesionálních hasičů, který se snaží, aby vše bylo na patřičné úrovni. Bohužel, máme už trošku zastaralou techniku, ale doufáme, že se nám časem bude dařit obnovovat i ji. Vše také záleží na finančních možnostech, které jsou dnes omezené,“ řekl pak starosta oslavujícího sboru Antonín Macura.

Hasiči se během slavnosti dočkali také několika vyznamenání za svou činnost. In memoriam obdržel vyznamenání také dlouholetý člen sboru Dušan Odrobina, který u dobrovolných hasičů pracoval dlouhá léta v několika významných funkcích a jak vzpomenuli někteří přítomní, před lety měl lví podíl na tom, že orlovský sbor zůstal zachován, když hrozilo jeho zrušení. Dušan Odrobina zesnul několik dní před sobotním slavnostním aktem.