Město nad Olší se mezi padesátkou dalších umístilo na skvělém šestém místě. Průzkum připravili odborníci z Vysoké školy ekonomické v Praze, společnost MasterCard a Sdružení CZECH TOP 100.

Český Těšín nominoval z mnoha realizovaných proměn města tři kvalitní projekty podporující česko-polskou spolupráci: Revitalpark 2010, Posilování komunikační dostupnosti Cieszyna a Českého Těšína a Integrovaný plán rozvoje – „Revitalizace významně postižené městské části Svibice“.

„Všechny investice, které mění tvář města, město financuje z evropských dotací nebo ze státních prostředků,“ uvedla mluvčí českotěšínské radnice Dorota Havlíková.

„Z projektů, které jsme do soutěže nenominovali, a jsou stejně důležité, je třeba zmínit například výstavbu multifunkčního stadionu Frýdecká, rekonstrukci a zvětšení kapacity památkově chráněného Kulturního a společenského střediska Střelnice nebo revitalizaci Parku Sikory s výstavbou Sportovní lávky či z hlediska ekologického významný projekt ozelenění centra města,“ dodal starosta Vít Slováček.

Studie sestavila i žebříček ekonomické kondice českých měst, který hodnotí jejich majetkovou a rozpočtovou odpovědnost. Český Těšín se mezi padesátkou posuzovaných měst umístil na šestém místě.

Starosta Vít Slováček říká, že jej úspěch v anketě velmi potěšil. „Je to výsledek našeho uvážlivého hospodaření, hlídání každé koruny, ale také především využívání dotací k investičnímu rozvoji města,“ řekl starosta s tím, že toto ocenění pomůže v příštích letech v získávání dalších dotací z evropských fondů, případně v jednání s bankami o zajímavých úvěrech na rozvojové projekty.