S touto myšlenkou přišla v rámci svých dohod koaliční vláda. Dokonce již existuje návrh paragrafového znění. V týmech mají vedle strážníků působit i někteří z dopravních a pořádkových policistů, tedy těch, kteří jsou nejčastěji vidět v ulicích.

Primátoři a policejní ředitelé jsou zatím zdrženliví. Většinou se odvolávají na nedostatek informací. Někteří experti se domnívají, že by metropolitní policie byla spíše přítěží než přínosem. „Ty úvahy už tu kdysi byly. Pak to vyšumělo a teď to znovu někdo oprášil. Snad to zase půjde do ztracena. Jen by to přineslo komplikace,“ uvedl jeden z odborníků.

Deník zjišťoval, jak se k tomuto návrhu staví zástupci Ostravy a zdejších policií. „Diskusím o zřízení metropolitní policie se nebráníme, nicméně neznáme relevantní návrhy podmínek, za kterých by ke sloučení obou policií, tedy republikové a městské, došlo,“ řekl ostravský primátor Petr Kajnar s tím, ostravský magistrát a městská policie již dlouhodobě spolupracují s Policií České republiky.

Mimo jiné se podílejí na zajištění pořádku během větších akcí ve městě. Týká se to například sportovních utkání, různých koncertů a podobně. „Zavedená praxe úzkých a operativních kontaktů nám i našim partnerům vyhovuje. Pokud chce ale stát konečně začít konat, zbaví policisty byrokratické zátěže, která je daleko větší než v řadě vyspělých zemí, a pošle je do ulic, pak iniciativu na zřízení metropolitní policie vítám,“ uzavřel Kajnar.

Podle ředitele ostravské policie Tomáše Landsfelda by vzniku metropolitní policie musely předcházet legislativní kroky. „Současná právní úprava realizaci metropolitní policie neumožňuje,“ řekl Landsfeld, jenž zdůraznil, že v Ostravě existuje fungující dohoda mezi městem a státní policií o zabezpečování pořádku.

Konkrétněji se nevyjádřil ani ředitel městské policie Zdeněk Harazim. „Nebyl seznámen s podrobnostmi či záměry připravovaného projektu metropolitní policie. Je nám známo, že se jedná o součást koaliční dohody, nicméně veškeré údaje týkající se případného zřízení metropolitní policie a podstaty jejího fungování získáváme dosud pouze z médií.

V dané věci ředitel Městské policie Ostrava Zdeněk Harazim hovořil také s ředitelem Kolegia městských policií Vladimírem Kotroušem, ovšem ani ten není o podrobnostech informován,“ sdělila mluvčí ostravské městské policie Vladimíra Zychová.

O vzniku metropolitní policie nemá jasno ani policejní prezidium. „V současné době Policejní prezidium České republiky zpracovává podkladové materiály pro připravovanou analýzu ministerstva vnitra týkající se aktuálního stavu vnitřní bezpečnosti a vzájemného vztahu Policie České republiky, obecních policií a obcí,“ uvedla Dagmar Bednarčíková z tiskového oddělení policejního prezidia s tím, že zřízení metropolitní policie by vyžadovalo zásadní změny platných zákonů a dalších souvisejících právních předpisů.