„Takovou frontu jsem tu ještě nezažil. Zablokovány jsou všechny pruhy ve všech směrech a čekací doba je i půl hodiny. Nejhorší je to na příjezdu z Ostravy. Jak je vidět, tak semafory moc nepomáhají, někdy dokonce dopravu spíš brzdí,“ volal do redakce jeden z rozčílených řidičů. A nebyl sám. Telefonátů bylo několik a všechny měly stejný podtext – kolaps dopravy na havířovském rondelu.

Pod komplikacemi se podepsala hlavně oprava silnice na Hlavní třídě ve směru na Havířov. Zde byl sveden provoz do jednoho pruhu, a ten nebyl schopen provoz ve špičce zvládnout. Silničáři v pondělí asfaltovali úsek od zámku po světelnou křižovatku u Podloubí. Právě v době odpolední špičky svedli veškerou dopravu před křižovatkou do jednoho jízdního pruhu. V místě se tvořila kolona, která dosahovala až ke kruhovému objezdu, kde docházelo k zácpě.

Ředitelství silnic a dálnic se asi městu mstí
ŘSD sklidilo za svůj postoj ostrou kritiku. Na začátku měsíce září, když byl rekonstruovaný rondel slavnostně otevřen, vyšlo najevo, že ŘSD na něm odmítlo udělat nový povrch. Zatímco město zaplatilo celou stavbu, ŘSD nevyhovělo žádosti radnice, aby udělalo alespoň nový asfalt. Nové vodorovné dopravní značení tak bylo provedeno na starém povrchu plném děr. Kritika byla o to tvrdší, že už v té době byla naplánovaná oprava Hlavní třídy, jejíž povrch ovšem rozhodně v tak špatném stavu nebyl a frézování a pokládka nového koberce se dá považovat za mrhání státními penězi.
Ze strany obyvatel města a především těch bydlících v domech podél Hlavní třídy, se nesou kritická slova k právě prováděné opravě. Silničáři totiž najednou vyfrézovali celý úsek, přičemž věděli, že k pokládce asfaltu se dostanou až za několik dnů. Lidé tak trpí mimořádně vysokou prašností. V sobotu a neděli se přitom na silnici téměř nepracovalo, s výjimkou pracovníků, kteří prováděli drobné dočišťovací práce podél obrubníků.
Jako trestuhodné pak působí rozhodnutí začít asfaltovat nejvytíženější úsek průtahu městem právě v pondělí, v den kdy je provoz nejvyšší. (bb)

Jako velmi slabé se ukazuje také nejužší místo na prstenci okruhu, kde před semaforem zastavují auta, aby pustila vozidla z centra města. Zde stačí tři vozidla nebo jeden kamion a je automaticky zastaven celý levý pruh, zvláště pak, když si řidiči špatně najedou do jízních pruhů a pak zmatkují. Auta mířící do města pak musejí čekat nesmyslně ve frontě a blokují i další vozy z Ostravy, Šumbarku. Z tří pruhů je tak provozuschopný jen jeden, a to je žalostně málo.

„Jela jsem po práci domů do Ostravy a mohu potvrdit, že kolony byly obrovské. Už při jízdě městem se tvořily fronty a auta na silnici od Ostravy jsem tak daleko stát snad ještě nikdy neviděla,“ přiznala i mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.

Více informací o raritním kruhovém objezdu se semafory čtěte v Souvisejících článcích

„O situaci jsem byl informován. Město zajistilo vypnutí semaforů v křižovatce u Podloubí. Věřím tomu, že až bude komunikace opravena, tak se vrátí doprava k normálu. Od doby uvedení nově rekonstruovaného rondelu do provozu jsme zde ještě žádné větší dopravní problémy nezaznamenali, a to ani ve špičce,“ řekl náměstek primátora pro místní rozvoj Zdeněk Osmanczyk.