Sanatorium bylo vybudováno rekonstrukcí bývalé polikliniky k Kochově ulici v nejstarší části Šumbarku. Stavbu a provoz nesou na svých bedrech lidé, kteří už ve městě provozují postupně zprovozňované zdravotnické objekty. V souvislosti se zahájením provozu sanatoria požádali město o finanční pomoc při pořizování nových lůžek s elektrickým polohováním a dalšího vybavení zařízení. Radnici požádali o částku 2 883 940 korun.

O dotaci jednali zastupitelé na svém pondělním zasedání, které bylo posledním v tomto volebním období. Náměstek primátora Bronislav Bujok k situaci řekl, že Rada města při projednávání stvrdila, že podporuje vznik nových lůžek následné péče. „My jsme samozřejmě pro, ale podporu přidělení finančních prostředků podmiňujeme dohodou zařízení se zdravotními pojišťovnami. Tu zatím sanatorium nemá,“ řekl.

Svou žádost přišel obhájit i zástupce zařízení Bedřich Wasserburger: „Naše zařízení už je otevřeno, jede ve zkušebním provozu a máme hospitalizované první klienty. Budovu bývalé polikliniky jsme odkoupili od kraje a rekonstruovali. Město Havířov má nyní u nás k dispozici přes 50 a v budoucnu to bude až 70 ošetřovatelských lůžek. Předběžně máme příslib smlouvy se dvěma zdravotními pojišťovnami. Smlouvy ale můžeme podepsat až po ukončení výběrového řízení na ministerstvu zdravotnictví, které probíhá právě dnes. Smlouvy uzavřeme hned po ukončení tohoto výběrového řízení, a to bez ohledu na jeho výsledek.“

Zastupitelé v hlasování návrh na poskytnutí žádosti o finanční dotaci neschválili, ale v následném hlasování byli pro, aby se žádostí zabývalo nové zastupitelstvo po komunálních volbách.

Majitelé sanatoria nebyli zamítavým rozhodnutím nadšeni. Do objektu vložili přes 40 milionů korun a dotace města by byla investicí do péče o zdraví obyvatel Havířova.

„My jsme lůžka již pořídili formou úvěru. Ten úvěr ovšem musíme splácet, a to se dotkne s největší pravděpodobností bohužel klientů, kteří tam budou ležet. Momentálně jsem rozčarován tímto výsledkem a překvapilo mě to, že strana, která deklaruje, že se bude starat o sociální práva, o sociální oblast a zdravotnictví nejvíce, a to je KSČM, tak ta nám to v hlasování zablokovala,“ dodal Wasserburger.

Komunisté své rozhodnutí obhajují. „Jako zastupitelé musíme dodržovat pravidla pro hospodaření města. Částka nebyla zahrnuta v rozpočtu a mohla by významně narušit hospodaření města do konce roku,“ reagovala Milada Halíková.

Zastupitelé ČSSD a opoziční ODS dotaci pro sanatorium podpořili. „Peníze se najdou vždy. Já bych řekl, že dnes někteří zastupitelé zapomněli, co máme v komunitním plánu, kde máme zřízení 60 lůžek sociálních lůžek, nebo lůžek následné péče, která mohou být i lůžky pro léčbu dlouhodobě nemocných. Pro mě to je nepochopitelné, že to zrovna nepodpořili koaliční partneři z KSČM a doufám, že na dalším zastupitelstvu své názory přehodnotí a budeme moci pomáhat při zřizování těchto lůžek,“ řekl Miroslav Polak z ČSSD.

Podobně se k výsledku jednání postavili i občanští demokraté. „Jde vidět, že dvě strany chtěli tuto činnost podpořit. Musíte se jít zeptat, proč KSČM nepodpořila podle nás velmi přínosný záměr, který doktor Wasserburger chystá,“ uvedl Tomáš Foldyna z ODS.

Havířovské sanatorium pomůže lidem v dlouhodobější léčbě
Sanatorium se specializuje na poskytování lůžkové péče pacientům, kterým takovou léčbu doporučí lékař. Pobyt v sanatoriu je určen lidem, kteří už nemusejí být hospitalizovaní v nemocnici, ale současně je prospěšnější než pobyt doma.
Moderní zařízení je na vysoké úrovni a uzpůsobeno pro dlouhodobější pobyt převážně ležících pacientů. Ve třech podlažích jsou pokoje o dvou nebo čtyřech místech. Kvůli bezpečnosti jsou okna jištěna před úplným otevřením. Všechny pokoje jsou vybaveny lůžky s elektrickým polohováním. Samozřejmostí je sociální zařízení.
„S ohledem na zdravotní stav je možné jednotlivé nebo i všechny polohy blokovat, aby si pacienti nesprávným pohybem neublížili. Polohovací jsou také víceúčelové noční stolky. Pokoje v podkroví jsou navíc vybaveny klimatizací. Pacienti mají k dispozici denní místnost s televizorem. Televizor však mohou mít i na svých pokojích. Návštěvy mohou přijímat kdykoli v průběhu dne, jak to příbuzným a blízkým vyhovuje,“ vysvětlila vrchní sestra Lucie Špaisová s tím, že v objektu sanatoria je provozována také rehabilitace.