Za finančního přispění vratislavského arcibiskupa, kardinála Georga Koppa a arcivévody Albrechta, kteří uhradili takřka polovinu celkových nákladů na výstavbu, byl 11. června roku 1892 položen základní kámen nového kostela. Slavnostní vysvěcení se konalo 10. října 1894 za účasti vysokých církevních hodnostářů.

Postaven je v novogotickém slohu podle návrhu vídeňského architekta Ludvíka Satzkého. Jejími charakteristickými znaky jsou především lomený portál (orámování otvoru dveří) a ornamentální prvek vyvozený ze symetricky stylizovaného květu růže. Okna jsou vyzdobena vitrážemi a stěny četnými obrazy.

Rozdílná výška průčelních věží, nízká východní a mnohem vyšší západní se zvonicí a hodinami, je údajně důsledkem nedostatku peněz na dokončení stavby podle původní projektové dokumentace. Interiér vybavila řezbářská firma Stufflesser ze St. Ulrichu v rakouském Tyrolsku. V první polovině roku 1945 před koncem 2. světové války při odstřelu nedalekého mostu přes řeku Olši byl chrám vážně poškozen, později pak opraven.

V roce 2003 Ministerstvo kultury České republiky prohlásilo svatostánek za kulturní památku. Vedle kostela se nachází fara a exerciční dům pro pořádání duchovních cvičení.