Vedle známek nechalo město vydat také dopisnici, razítko a doporučenou nálepku.

„Známky s přítiskem se pořizují v platech o 9 kusech známek a 9 přítisků. Celkem jsme jich pořídili 200 ks. Známky mají nominální hodnotu 10 korun. Používat se budou při zvláštních příležitostech na dopisy posílané vedením města, a především jako dárky pro význačné osobnosti, o nichž víme, že se zajímají o filatelii,“ informovala mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.

Spolu s přítiskem ke známce město nechalo vydat i dopisnici. Stejně jako u přítisku je autorem grafického návrhu významný havířovský grafik Pavel Hlavatý.

Poštovní známka s přítiskem na motivy města Havířova„Dalším dárkem pro filatelisty k 55. výročí města bude příležitostné razítko a příležitostná doporučená nálepka, které se budou používat v prosinci na hlavní poště v Havířově,“ doplnila Pondělíčková.

Filatelisté mohou známky a dopisnice zakoupit v Městském informačním centru. Cena jednoho plata je 200 korun, dopisnice s přítiskem stojí 25 korun.