Tehdy se v prostorách loveckého zámečku v Prstné sešli členové rad obou obcí a starostové Petr Trojek a Ludwik Piechaczek, aby dohodu slavnostně podepsali.

Nezůstalo ale jen u formální dohody představitelů obcí. Družební vztahy navazovaly například i sportovní a jiné zájmové organizace Petrovic a Godówa.

Zřejmě nejvýznamnějším výsledkem spolupráce rad obou obcí bylo otevření třetího hraničního přechodu Petrovice-Skrbeňsko. Slavnostní akt proběhl 22. července 2005 a osobně se jej zúčastnili tehdejší ministři zahraničí Adam Daniel Rotfeld a Cyril Svoboda.

„Dnes, po 15 letech, můžeme říci, že jsme společně vytvořili dílo, které je lidem prospěšné, které přispělo k tomu, že vzniklo mnoho přátelství, že vztahy obyvatel obou obcí jsou velmi pěkné. Ocenění této naší práce jsme slyšeli i z úst ministrů zahraničí obou států, pochvalné články čteme v regionálním i celostátním tisku a nejvíce si však cením projevů uznání, které vyslovují občané obou našich obcí,“ řekl při sobotním setkání starosta Petrovic Petr Trojek.