Jen v první etapě chce společnost CPI Byty investovat 300 milionů korun do revitalizace bytového fondu, který spravuje. Další investice se dotknou oprav střech a fasád nebo společných prostor.

Výměna oken začala již v červenci tohoto roku zkušební fází v České Lípě, na kterou od podzimu navazuje již ostrá výměna starých oken za nová plastová v dalších městech.

„To zvýší nejen komfort bydlení, ale především sníží výdaje na topení, což se opět pozitivně projeví na měsíčním rozpočtu nájemníků,“ popsal ředitel společnosti CPI Byty Zdeněk Havelka.

„S výměnou začínáme u bytů s tržním nájemným. Nově budou do harmonogramu zahrnuty také byty, kde nájemníci s dosud regulovaným nájemným podepíší dodatky se zvýšeným smluvním nájmem od ledna 2011. Právě při podpisu těchto dodatků nájemník dostává certifikát, kterým se společnost zavazuje k výměně oken i u jeho bytu do určitého data. Chceme tak nájemníkům zaručit, že právě zvýšené nájemné garantuje investice do jejich bydlení,“ potvrdil Havelka.

Firma, která vlastní v regionu mj. asi čtyři a půl tisíce bývalých bytů Třineckých železáren v Třinci a Českém Těšíně, začíná s modernizací pouze v bytech, kde již vybírá tržní nájemné.