Určité nevydařené věci přiznávají i tři muži ze současného vedení radnice - starosta a místostarostové, jež stojí v čele kandidátek za ČSSD (současný starosta Jiří Michalík), ODS (Martin Sliwka) a místostarosta kandidující za koalici SNK-Evropští demokraté Radislav Mojžíšek.
Všichni tři se naopak pyšní tím, že se městu za čtyři roky jejich vlády podařilo získat velké sumy z operačních programů a státních dotací na nejrůznější investiční projekty. „V posledních čtyřech letech se nám podařilo získat více než půl miliardy korun,“ říká starosta Orlové Jiří Michalík.

Tyto peníze se použily na revitalizaci starého centra Orlové, sídliště Poruba, nové byty v komplexu Doubravan, na opravy a vybavení škol, úpravy chodníků, stavbu nových parkovacích míst, fotbalového hřiště, které namísto škváry dostalo nový moderní povrch s umělým trávníkem a řadu dalších investic.

Za jakýsi „škraloup“ a dluh města jeho obyvatelům považuje například místostarosta Radislav Mojžíšek neutěšenou úroveň zdravotnické péče v orlovské nemocnici. „Potíž je v tom, že tuto záležitost lze řešit jen ve spolupráci se zřizovatelem, kterým je Krajský úřad. Po výměně ředitele nemocnice a setkání s jeho nástupcem ale věřím, že se situace bude lepšit,“ doufá Mojžíšek.

Konkurenti současné vládnoucí trojice dosavadnímu vedení města vyčítají například nedostatečnou razantnost v jednáních se společností OKD ohledně potencionální těžby v lokalitách Výhoda a Zimný důl.

„Horkým bramborem“ je v Orlové také cena za teplo, které městská společnost Služby města Orlová (SMO) dodává domácnostem, na úřady i firmám. „Celá restrukturalizace SMO je neprůhledná. A to, že se město chce odprodejem zbavit divize tepelného hospodářství je naprosto skandální. Ztratí tím vliv na jeho cenu,“ tvrdí lídr hnutí Město lidem Waldemar Danělišyn.

Jeho názorům přizvukuje i lídr KSČM Petr Koláček: „Problematika SMO má velký rozměr. Není to jen problematika ceny tepla, ale i provoz krytého bazénu či ztrátového hotelu Sport,“ upozornil Koláček.

Podobně tuto věc vidí i lídr hnutí Levý blok Orlová 2010 Zdeněk Nowak. „Nová rada města nesmí připustit další zdražování tepla. Jako jediný akcionář SMO to zcela jistě dokáže,“ věří Nowak, který má však vůči současnému vedení města další výtky: vysokou zadluženost a úsporná opatření na úkor bezpečnosti obyvatel. „Za nepřijatelné považuji snižování nákladů na chod městské policie,“ říká Nowak.

Lídři levicových stran poukazují rovněž na problémy v dopravě, zejména na nedostatek parkovacích míst, anebo nekoncepční řešení v oblasti školství (Petr Koláček z KSČM).

ANKETA: Co se podle Vás současnému vedení města za uplynulé čtyři roky povedlo a co naopak podcenilo, co vy byste udělali jinak?

Jiří Michalík, 63 let (ČSSD):
„Kromě získávání peněz z dotačních titulů mám radost například z výstavby policejní budovy v Orlové-Porubě, která by měla stát na podzim příštího roku. V budoucnu bychom se měli více zaměřit na požadavky občanů, kteří volají po výstavbě moderních dětských hřišť či rekonstrukci smuteční obřadní síně.“

Zdeněk Nowak, 37 let (LB Orlová 2010):
„Za uplynulé volební období se současnému vedení města povedla realizace projektů z různých operačních programů. Na druhou stranu je nutno říci, že vedení města připravilo celou řadu projektů, na které již v současné době nemá peníze. Cožpak vedení města při jejich přípravě nevědělo, že mu chybí prostředky?“

Petr Koláček, 36 let (KSČM):
„Plusem dosavadního vedení je množství prostředků, které se podařilo získat z dotačních titulů. Vytkl bych mu ale včasné nedokončení přestavby bývalé kotelny na sportovní halu, kterou město potřebuje. Poněkud laxní je podle mne město také při jednáních s OKD ohledně další těžby pod Orlovou.“

Martin Sliwka, 40 let, (ODS):
„Hlavní prioritou bylo prosadit zvyšování příjmové stránky města, získávání různých grantů a dotací. V tomto bodě se domnívám, že jsme byli úspěšní. Velkým tématem poslední doby je orlovská nemocnice. Domnívám, že přes změnu na postu ředitele, se zařízení zatím neposunulo na kvalitnější úroveň.“

Radislav Mojžíšek, 50 let (SNK–ED):
„Díky úspěšnosti při získávání dotačních prostředků jsme například zajistili rekonstrukci chodníků, opravili část Doubravanu, atd. Co se nám určitě nepovedlo je včasné zahájení odkanalizování okrajových částí města. Ovšem trápí mne neutěšený stav úrovně zdravotnické péče v místní nemocnici.“