Výstava navazuje na první prezentaci Hornictví Havířovska, která se konala v roce 2008.

„Letošní expozicí chceme přiblížit každodenní život lidí na šachtě ve všech profesích jak na povrchu, tak v dole. Zobrazit činnosti nutné k normálnímu chodu dolu od nástupu na směnu až obrazně řečeno po pivo na spláchnutí v kantýně. Současně bychom chtěli připomenout i nepracovní aktivity lidí od kolektivních zájezdů, Hornických dnů, plesů, výměnných rekreací a podobně,“ uvádějí organizátoři z havířovské pobočky Klubu přátel hornického muzea.

Druhá část expozice je zaměřena na hornické kolonie, jak vypadaly a jak se v nich žilo. Připomíná jejich historický vývoj, vybavení domků a domácí hospodářství. Nezapomnělo se ani na činnost společenských spolků a organizací, sportovní a kulturní akce v obcích a také v Havířově. K vidění jsou podnikové kroniky, vlaječky, odznaky, medaile, vyobrazené finské domky, fotografie rekreačních zařízení, písemné a foto dokumenty o těžních věžích, vstupech do šachet, vytěžení posledního vozíku na Dole Dukla, hornické kahany, staré závodní časopisy a další zajímavosti.

Výstava potrvá do čtvrtka 30. září. Otevřena je denně od 10 do 18 hodin.