Je součástí historické zástavby městského jádra. Reprezentuje architekturu z poloviny 19. století s dochovanou dispozicí a klenbami. Byl postaven pro účely fryštátského okresního hejtmanství. Dostaly v něm místo i kanceláře soudu. Za první republiky byla budova rezidencí okresního hejtmana. V období nacistické okupace pobývaly v jejich prostorách německé policejní orgány.

Po skončení 2. světové války ji nějaký čas obhospodařoval Okresní stavební podnik. Od podzimu roku 1964 až do konce října 1993 se stala sídlem Okresního archivu Karviná.

V současné době náleží Vězeňské službě České republiky – věznice Karviná. Budova si svou původní podobu během let zachovala. V lednu 1994 byla Ministerstvem kultury České republiky prohlášená kulturní památkou.