Radnice se ve spolupráci s Českým červeným křížem snaží dárcům děkovat různými benefity nebo finančními odměnami u příležitosti ocenění některou z plaket Dr. Jánského nebo zlatého kříže. Bronzová, stříbrná a zlatá plaketa se udělují za 10, 20 a 40 odběrů, kříže III., II., a I. stupně pak za 80, 120 a 160 odběrů. Mnoho dárců v regionu má přitom na svém kontě ještě více odběrů a v darování pokračují dále.

Jsou však i dárci, kteří se vlastní nevědomostí o některé benefity ošidili. Jedná se o dárce, kteří střídavě darují krev na více odběrných místech, nebo změnili transfuzní stanici. Týká se to například dárců z Havířova. Ti měli kdysi možnost darovat krev v Ostravě nebo v Karviné. Delší dobu však je nové odběrné místo i v Havířově a řada lidí jej začala využívat kvůli úspoře času a peněz za dojíždění.

Pokud se však dárce sám nezajímal o počet svých odběrů, začaly se mu počítat od nuly. Havířovské odběrné místo totiž spadá pod oblastní spolek Českého červeného kříže ve Frýdku-Místku. Je tak možné, že dárce dostane bronzovou plaketu za 10 odběrů, přestože ve skutečnosti jich má mnohem více.

Vše by mohla vyřešit centrální evidence dárců krve v rámci Českého červeného kříže. Zástupci spolků v Karviné i Frýdku-Místku shodně potvrzují, že taková evidence není.

„ČČK vychází vstříc tím, že stačí, aby dárce například kontaktoval prostřednictvím nové transfuzní stanice příslušný Oblastní spolek ČČK a požádal o převedení počtu odběrů z předchozího na nový Oblastní spolek ČČK, který bude v evidenci jeho odběrů pokračovat. Dalším způsobem je vystavení potvrzení o počtu odběrů. Toto řešení se dá použít i u případů, kdy dárci darují krev ve více transfuzních stanicích,“ sdělil předseda OVR OS ČČK Karviná Luděk Rechberg.

Stejného názoru je také ředitelka Oblastního spolku ČČK ve Frýdku-Místku Marie Machová: „Víme, že k takovým situacím, kdy se dárcům po změně odběrové místa v jiném regionu začínají počítat odběry od počátku, dochází. Protože nemáme centrální evidenci, měl by si dárce skutečně požádat o převod svých odběrů. Žádné jiné potíže s tím nesouvisí.“