Když před několika dny dusil celé Ostravsko smog, v polském příhraničí nebyla situace o moc lepší. Problém znečištěného ovzduší je pro oba sousedící regiony společný. Proto se rozhodly navázat spolupráci a zjistit, které zdroje znečištění se na špatném stavu podílejí největší měrou.

„Společný monitoring začne v příštím roce a jeho průběžné výsledky budou moci lidé sledovat na webových stránkách: www.air-silesia.eu
Projekt má zmapovat situaci v průmyslových aglomeracích na obou stranách hranice. Jedná se o území od Katovic po Opavu, po celé délce hranice Slezska,“ vysvětlil Jiří Bílek ze Zdravotního ústavu v Ostravě.

Do projektu se zapojí také český a polský hydrometeorologický úřad nebo třeba odborníci z Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Kromě využití technologicky nejmodernějších měřicích stanic bude rovněž probíhat měření znečištění ovzduší během letu letadlem. To přispěje k bližšímu poznání úrovně znečištění ovzduší v různých výškách nad zemí a přenosu škodlivin mezi Českou republikou a Polskem.

„Projekt by mohl najít odpověď na otázku, jestli posíláme my více znečištění do Polska, nebo jestli je to naopak. Podle mých odhadů je to tak padesát na padesát – uvidíme, co výzkum ukáže,“ vyjádřil se Libor Černikovský z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Sesbíraná data z měření bude tým Petra Jančíka z VŠB-TUO využívat k vytváření modelových map, ze kterých bude patrné, kdo a do jaké míry ovzduší škodí, či které lokality mají se znečištěním největší problém. Modely pak budou sloužit jako informace o kvalitě ovzduší ve slezském regionu a zároveň jako podklad pro návrh opatření ke zlepšování špatné situace.

„Abychom zjistili, co způsobuje znečištění v celém slezském regionu, potřebujeme mít k dispozici data nejen z velkého průmyslu, ale i z dopravy a lokálních topenišť. Díky spolupráci s Polskem bude moci monitoring probíhat i v místech, kam bychom se jinak nedostali,“ uvedl Jančík a zdůraznil, že znečištěné ovzduší nezná hranice. Podle jeho mínění mají na špatný stav ovzduší z více než devadesáti procent vliv místní zdroje znečištění, necelých deset procent škodlivin k nám přichází z Polska a naopak.

Intenzivní měření bude probíhat zhruba dva roky, další tři roky se ještě budou výsledky dalším monitoringem ověřovat.