Přes třicet mladých lidí z Ostravy, Havířova a přilehlého okolí, ale také z Prahy a Brna v mírně výstředních hávech s pestrobarevným líčením si připravili na několika místech pod širým nebem neformální diskuse o Japonsku a jeho kultuře, dále hry a další zajímavosti z prostředí země vycházejícího slunce.

„Jsme parta kamarádů, kteří sledovali seriál Naruto. Máme stejné zájmy, scházíme se nepravidelně, vyměňujeme si poznatky o Japonsku a vedeme volné besedy o problémech, které nás zajímají. Naše akce připravujeme hlavně přes internet,“ krátce přiblížili svou činnost Jiří Grygar z Ostravy a Tomáš Rendl z Havířova.