Přednášející si dali za úkol vést děti k tomu, aby sami poznali, které informace může a které za žádných okolností nesmí poskytnout cizí osobě na internetu.

„Chceme především upozornit děti na úskalí používání internetu, především sociálních sítí jako je například Facebook, aby si dávali pozor na své osobní údaje a nedávali je neznámým osobám na internetu,“ říká jeden z přednášejících Lukáš Jelínek.

Podle něj je důležité, aby dítě samo rozpoznalo problém, kdy je jejich „kamarád“ začne zneužívat nebo vydírat. Nabízí například dítěti odměnu za to, když se nafotí a pošle mu fotky nebo chce po dítěti vědět, kdy přijdou jeho rodiče domů.

Podle dětského psychologa a výchovného poradce Zbyňka Domina je problémem fakt, že děti nebezpečí nerozpoznají. „Považují svůj počítačový život za normální a osoby, které se jim snaží domluvit nebo zakázat počítač považují za konzervativní, nechápající staré lidi, kteří moderním technologiím nerozumí,“ říká Domin.

Zároveň upozorňuje na problém tzv. kyberšikany, kdy pachatel obtěžuje, zesměšňuje nebo jinak dehonestuje dítě pomocí moderních technologií jako je mobilní telefon nebo internet, případně mu touto činností hrozí.

„Když se s tímto problémem setkám, snažím se jej řešit výchovnou formou, jako jsou konzultace, krizové intervence a různé formy skupinové nebo individuální práce.“

Psycholog i policejní preventista se shodují na tom, že tuto trestnou činnost lze velmi těžce odhalit a je nutno se především věnovat prevenci.

DAVID GORGOL