Oslavy začaly v pátek dopoledne ve velkém sále KD Leoše Janáčka kulturním programem. Na zahájení akademie zazněla sonáta C-dur od J. B. Loeilleta v podání violoncellistky Kateřiny Brodové a flétnistky Veroniky Raszykové.

Se slavnostním projevem vystoupil ředitel školy. „Výsledky, kterých jsme dosáhli za dvacet let své existence, jsou zavazující pro nás všechny. Věřím, že současní i budoucí pedagogové budou stejně moudří, jako jejich předchůdci a o studium na naší škole bude i nadále velký zájem,“ uvedl Pavel Řehoř. Krátkou zdravici přednesli náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Věra Palková a primátor města Havířova František Chobot.

Poté se publiku postupně představili zpěváci, hudebníci a tanečníci. Celý pořad připravili studenti a učitelé školy. U příležitosti výročí byl vydán almanach.

Oslavy pokračovaly v sobotu dnem otevřených dveří v sídle průmyslovky v Kollárově ulici. Na odpolední neformální setkání přišli ve velkém počtu absolventi, studenti, bývalí i současní učitelé a přátelé školy. Zájemci si mohli prohlédnout třídy, odborné učebny, tělocvičnu a další prostory. Velkému zájmu se těšily dobové fotografie a také poháry z různých soutěží.