O vyjádření se k situaci hromadného odchodu lékařů z oboru na Karvinsku jsme požádali Radka Sušila – senátora, lékaře a náměstka ředitele karvinské a orlovské nemocnice.

Jak vidíte situaci s hrozícími odchody lékařů v nemocnici v Karviné a Orlové? Obáváte se odchodů personálu?

„Odpověď je jednoduchá – obávám se odchodu, kteréhokoliv kvalifikovaného lékaře. V současné době je situace lékařského personálu v obou našich nemocnicích velmi napjatá. Ovšem to není pouze náš problém, s personálními problémy se potýká drtivá většina krajských zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji. U nás jsou stavy lékařů v některých oborech, například interna, chirurgie, neurologie, na hranici efektivního fungování oddělení. Jinými slovy s veškerým vypětím sil, tedy bez rezerv, je zajištěn provoz oddělení tak, abychom naplnili náš základní cíl, tedy kvalitní léčbu pacientů. Ovšem personální situace je pouze jedna stránka problému, druhou, a podle mě taktéž velmi závažnou, je přetěžování lékařů přesčasy. Právě ty jsou problémem, který nemocnice v kraji obzvláště pálí. Navíc v roce 2013 přestane platit výjimka evropské směrnice o přesčasové práci, a tím dojde k navýšení požadavků na personální vybavení nemocnic.“

Máte přehled o situaci v regionu? Zaznamenáváte odchody, které by mohly vést ke krizi?

„V kontextu s první odpovědí o „napjatosti“ personální situace, odchod i malé části lékařů by měl závažné důsledky, které by jednoznačně vedly k vážnému zhoršení dostupnosti zdravotnické péče. To by se v konečném důsledku dotklo každého občana našeho regionu.“

K iniciativě lékařských odborů „Děkujeme, odcházíme!“ se stavíte kladně. Proč? „Iniciativu vnímám velmi pozitivně, a to jako lékař i jako politik. Podporuji tuto výzvu a ztotožňuji se s jejím obsahem a myšlenkami. Jejím cílem je dosáhnout garance platů lékařů ve výši jeden a půl až tří násobku průměrné mzdy a zrušení stávajícího systému postgraduálního vzdělávání. Lékaři již více než dvě desetiletí čekají na změnu či reformu systému zdravotnictví, které byly už od roku 1989 slibovány dvaceti ministry. Dosud se nic takového nestalo. Jsme pouze svědky ideologické války politických stran o zdravotnictví. Snad jediným ´bonusem´ za trpělivé čekání mělo být snížení základních platů z dílny pana ministra Drábka, a to u lékařů v nemocnicích v rozmezí 14 až 42 procent!

Musím říci, že miliardy ze zdravotnictví odtékají neefektivně prostřednictvím předražených nákupů přístrojů, které si řada nemocnic pořizuje prostřednictvím různých kompletátorských firem často zcela chaoticky, přičemž v některých případech nemá ani dostatek kvalifikovaného personálu pro jejich provozování.“

Hovoří se o hrozícím odchodu zhruba 40 procent lékařů. Je toto číslo takto vysoké i u nás?

„K dnešnímu datu, tedy 4. listopadu se k této výzvě aktivně přihlásilo 44 lékařů ze 152 lékařů naší nemocnice, lze předpokládat, že tyto počty se budou dále zvyšovat.“

Co bude karvinská a orlovská nemocnice dělat, pokud opravdu odejde hodně lékařů? Připravujete se na tuto situaci nějak?

„Nyní se tato akce dostává do fáze nepředvídatelné masovosti. V případě naplnění hrozeb si moc dobře nedokážu představit 1. březen příštího roku, tedy den realizace výpovědí lékařů. Vše se odvíjí od počtů lékařů, kteří budou realizovat své výpovědi. V každém případě bude pro karvinskou nemocnici vypracován krizový plán. Ovšem bude-li s kým zajistit krizovou dostupnost zdravotní péče. Co mě zaráží, je podcenění rozsahu této výzvy ze strany dotčených vládních politiků a překvapuje mě jejich snaha bagatelizovat a zjednodušovat tuto aktivitu lékařského stavu.“