Dětí ve zvláštní škole v Karviné ubývá. V Havířově je jich zhruba stejně. Tak by se daly shrnout poznatky pracovníků obou škol za několik uplynulých let ve dvou největších městech dřívějšího okresu. Zvláštní školy s tímto názvem jako takové už přitom pět let formálně neexistují. Slabší žáci a žáci s lehkým mentálním postižením se učí podle upraveného programu, někteří jsou integrováni do běžných tříd v klasických základních školách. Například s asistentem, který pomáhá učiteli i žákovi.

Je takových dětí více, nebo méně? Kraj, který je zřizovatelem někdejších zvláštních škol, tuto statistiku neeviduje. Karviná ani Havířov však vyšší počty těchto dětí nehlásí.

„Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mohou být individuálně integrováni v běžných základních školách, kde mohou být zřizovány také celé třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Takzvaná skupinová integrace. Informace o počtu žáků, kteří přestupují na jiné školy, nelze odvodit ani ze statistických výkazů,“ uvedla mluvčí kraje Šárka Vlčková.

„Naopak ve školách a třídách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kde třídy mají v souladu s právními předpisy menší počet žáků, mohou být ředitelem školy přijati i jiní žáci, nejvýše však do 25 procent,“ dodala Šárka Vlčková.

Práce s těmito dětmi je obtížná

Hovořit tak mohou pouze lidé z praxe. A ti říkají, že situace je stabilní. „Počet dětí, které k nám přicházejí, je pořád stejný, nezaznamenali jsme výrazně nižší nebo vyšší číslo přechodů,“ řekla výchovná poradkyně ZŠ Mánesova v Havířově Jana Lojšková.

Nemá ale příliš ráda pozdní přechody v šesté nebo sedmé třídě. „Tady s nimi pracujeme a máme možnost rozvíjet jejich potenciál takový, jaký je. I díky nižším počtům dětí ve třídě. Tyto později přicházející děti běžnou základní školou prolézaly s velkými problémy. Nezažily pocit úspěchu, pochvalu,“ popisuje Lojšková.

Právě to je příčinou, že se žáci snaží upoutat na sebe jinou formou, začínají být agresivnější… prostě se snaží dosáhnout úspěchu jinak, když známkami to nejde.

Dle zkušeností karvinské ZŠ Komenského je dětí, které přicházejí do této školy, stále méně. „Ubývá jich, tak jak klesá populace a počet dětí,“ uvedla ředitelka školy Marie Filipcová.

Podle ní by ale děti měly dostat co nejvíce šancí zůstat na základní škole. „Včetně opravných zkoušek, opakování ročníku a podobně,“ uvedla Filipcová.