Havířovská nemocnice zahrnula do svého denního režimu novou aktivitu v podobě pracovní terapie. Nyní vyhodnotila tuto aktivitu velmi pozitivně a v budoucnu by ráda tuto metodu co nejvíce podpořila.

„Tato terapie rozšiřuje možnost využití volného času na oddělení a mezi pacienty je velmi oblíbenou. Terapii zajišťuje aktivizační pracovník, který má k dispozici i arteterapeutickou dílnu s potřebným materiálem,“ přiblížila mluvčí havířovské nemocnice Jana Zlattnerová.

V letní sezoně pacienti využívali k činnosti areál zahrady, kde se starali o blízké okolí svého oddělení. Poté přesunuli aktivity k ručním pracím, výtvarné činnosti a arteterapii v dílně. „Pacienti se již mohou pochlubit svými prvními výtvory. Vyrobili například kapsáře nebo pytlíky k různému využití. Využívají také materiál darovaný na základě veřejných výzev. V poslední době nám darovali například látky, vlny, bavlnky a příze zástupci Klubu seniorů z Havířova, kteří šijí hadrové panenky pro naše malé pacienty na dětském oddělení,“ uvedla dále Zlattnerová.

Pracovník psychiatrického oddělení, který vede pracovní terapii, se zabývá i aktivizací seniorů. Zatím navštěvuje pacienty na LDN, ale nemocnice hodlá jeho služeb rozšířit i na geriatrické oddělení, když při terapii seniorů pomáhají k nácviku jemné motoriky a paměťových funkcí různé stavebnice.

„Jelikož jsou naše prostředky omezené a materiál k pracovní terapii potřebujeme neustále doplňovat, obracíme se opět na občany s prosbou. Pokud mají doma zbytečný materiál jako vlnu, bavlnky, knoflíky, zbytky látek, barevné papíry, krepové papíry, pastelky, fixy, štětce, barvy, dekorační předměty kytic a další využitelný materiál, ale také společenské hry a stavebnice typu Lego a Merkur, aby jej donesli na psychiatrické oddělení, kde bude využit k výrobě různých předmětů. Uvítali bychom i jednoduché Puzzle, právě pro nácvik motorických a paměťových funkcí u geriatrických pacientů,“ vyzývá ke pomoci Zlattnerová.