Zajímavou zkušenost sbírají v těchto dnech studenti bohumínského gymnázia a žáci tamních základních škol. V chráněných meandrech Odry chodí s GPS přístroji a zaměřují koryto řeky. Během několikaletého rozsáhlého monitorování pokryjí celých sedm kilometrů bohumínského úseku řeky.

Při měření mají za cíl sledovat změny, kterými řeka a její meandry, které jsou přírodní rezervací, prochází. „Studenti do terénu pravidelně chodí, proměří, koryto a břehy vyfotí. Cílem je sledování změn, ke kterým dochází při zvýšení hladiny řeky, například při vydatných deštích a povodních. My poté výsledky zaznamenáme do celkového systému,“ řekl předseda sdružení Hraniční meandry Odry Jiří Spáčil.

Zjištěné poznatky pak slouží studentům při výuce. Další možností je využití při plánování protipovodňové ochrany nebo využití v turistickém ruchu.

Hranice mezi státy zůstávají stejné

Přestože práce jsou teprve na začátku a potrvají ještě několik let, už nyní mají studenti zajímavé poznatky. „Koryto řeky, které bylo ještě před dvěma nebo třemi lety v České republice, je teď na území Polska. A naopak,“ popisuje Spáčil.

Protože hranice mezi Českou republikou a Polskem zčásti vede právě středem koryta Odry, posouvá se i hraniční čára mezi státy. Hranice tak zůstává nezměněna: podle mezistátní dohody se totiž hranice mění spolu s korytem, ať se posune kterýmkoli směrem.

Projekt financuje sdružení Hraniční meandry Odry a město Bohumín. Časem by zjištěné výsledky včetně zaměření mohly být zaneseny i do oficiálních map. „Záleží na zájmu Povodí Odry a dalších institucí,“ dodal Jiří Spáčil.