Jeho účastníci chtěji zviditelnit svůj názor na plánovanou stavbu Krajského integrovaného centra pro nakládání s odpady, lidově nazývaným spalovna, jehož výstavba má stát pět miliard korun.

Organizátoři akce chtějí upozornit na fakt, že Moravskoslezský kraj, který je nejvíce znečištěným regionem v Evropě, má tímto projektem dostat novou ránu v podobě dalšího zdroje znečištění životního prostředí.

„Uvědomujeme si, že se situace s odpady musí nějakým způsobem vyřešit, ale nelíbí se nám, že se zvolil ten nejjednodušší a zároveň i jeden z nejhorších způsobů jeho likvidace,“ tvrdí členka petičního výboru Lada Peterková.

Autorům Bubnování pro zdraví vadí nejen minimální informovanost veřejnosti, ale také například plánované použití zastaralé roštové technologie ve spalovně, od které se ve světě pomalu upouští. „Předcházení vzniku odpadů, jeho třídění a následná recyklace jsou mnohem šetrnější způsoby, jak nakládat s odpadem,“ poukazuje Peterková.

Havířovský happening začíná v 17 hodin.