Předmětem soudního jednání je žaloba na neplatnost voleb. Soud projednával, zda ve městě došlo k nezákonnému ovlivňování voličů.

Dosavadní informace hovoří o tom, že voliči byli odměňováni za svou účast ve volbách a k volebním místnostem je rozvážely taxíky. Samotné rozhodnutí, koho volit však zůstalo na nich, když přímo ve volební místnosti si mohli vyzvednout nový hlasovací lístek a za plentou jej označit podle své svobodné vůle.

Více informací o volbách v Českém Těšíně čtěte v Souvisejících článcích

Zajímavé na případu je právě místo jednání. Soud zasedá v budově radnice. Lidé v žertu hovoří o novodobém monstr politickém procesu. Jednání soudu mimo justiční budovu se totiž využívalo v poválečných letech, kdy se konaly soudní procesy na pracovištích větších socialistických podniků. Soudy tehdy zasedaly přímo v továrních halách, aby mohlo přihlížet co nejvíce lidí.

V tomto případě však není důvodem působit odstrašujícím dojmem na budovatelské povědomí dělnické třídy, ale soud vyhodnotil efektivnost jednání. Než aby proplácel svědečné mnoha vyslýchaným svědkům a riskoval, že by některý z nich váhal nad cestou do Ostravy, raději se sám vypravil do místa dění. Vzhledem k povaze jednání nejsou nutná ani žádná nadstandardní bezpečnostní opatření.

Prostory radnice byly pro soud objednány na dva dny, ale předpokládalo se, že verdikt by mohl už v pondělí.

Deník jednání soudu sledoval a průběžně přinášel aktuální informace.

Jednání ze soudní síně komentovala redaktorka Deníku Nina Macošková.

9.00 - Jednání začalo krátce po 9. hodině. Soud provedl prezentaci přítomných, které k jednání pozval. Zasedání je veřejné, na místa v provizorní soudní síni byly vydávány místenky.

9.45 - Soud předčítá listinné důkazy. Patří mezi ně výpis ze sociální internetové sítě Facebook. Zajímavé jsou zápisy z okrskových volebních komisí, ve kterých byly zaznamenány nezvyklé věci. Například to, že volební lístek byl upraven v autě poté, co se volič ptal, kde dostane za svou účast peníze. Ve zvýšené míře si voliči žádali hlasovací lístky přímo ve volební místnosti. Mnoho lístků mělo být vyplněno nápadně stejným způsobem. Členové volebních komisí potvrdili účast mnoha lidí, kteří u voleb dosud nikdy nebyli, všimli si i celých romských rodin. Pozorován byl také pohyb osob, které voliče k místnostem přivážely a následně kontrolovaly, jak voliči volili.

Jak Deník informoval už v průběhu voleb, svážení voličů taxíky zaznamenali také strážníci. Ti už v pátek odpoledne dostali jasný pokyn od svých nadřízených, aby posádky taxíků kontrolovaly. Na toto konání následně reagoval lídr strany SOS pro Český Těšín Marián Kuś, který podal trestní oznámení na starostu města a nejvyššího velitele Městské policie v Českém Těšíně Víta Slováčka pro zneužití pravomoci veřejného činitele.

9.55 - Jednání bylo na 10 minut přerušeno. Tříčlenný senát se radí.

10.10 - Jednání pokračuje. Vyslýchána je první svědkyně: "Když jsme šli s manželem volit, viděli jsme jednoho muže, kterého znám a který přijel k volbám červeným autem. Venku byly členky okrskové volební komise s přenosnou volební urnou. Po odchodu volebních komisařek jsem viděla, jak ten muž rozdává peníze svým dospělým dětem. Byly to bankovky, ale přesnou výši neznám. Já osobně jsem neviděla, že by někdo z nich něco házel do urny."

Pozn.: Deník zná jména vyslýchaných svědků. Zveřejňovat je však v tomto zpravodajství nebude.

10.25 - Další svědek popsal, že viděl asi 5 nebo 6 lidí, kteří hlasovali přibližně 8 metrů od volební komise do přenosné volební urny a poté byli vypláceni mužem z červeného automobilu. Ani jednoho z těchto lidí nezná, jednalo se o Romy.

10.37 - Svědkyně soudu popisuje, jak 15. října dostala při nákupech nabídku, že dostane 300 korun, když bude volit SOS pro Český Těšín. Nabídku jí učinil asi 40letý muž. K volbám však nešla.

10.42 - Svědek, muž z romského etnika, vypovídá, že na náměstí před radnicí dostal nabídku peněz na volební hlas. Ten, kdo mu to nabízel, mu ale neříkal, koho má volit. V té době už ale měl odvoleno. Z okna svého domu ale viděl, kolik lidí chodí do volební místnosti a divil se, že je mezi nimi tolik Romů. Slyšel je, jak si povídají o tom, že za účast dostali zaplaceno.

11.00 - Vnuk předchozího svědka potvrdil, že v pátek krátce po zahájení voleb viděl velký počet Romů, odhadem asi 100 lidí, kteří dostali předvyplněné volební lístky a za účast u voleb dostali zaplaceno. On sám taky dostal nabídku 500 korun a přijal ji. Lidé, kteří byli takto zaplaceni se podle občanských průkazů zapisovali do sešitů. Na lístcích byla vyplněna strana SOS pro Český Těšín.

11.03 - Další svědek soudu řekl, že má strach z lidí, od kterých peníze dostal. Volil Kuśe i do Senátu. Bez zaplacení by sám k volbám nešel. Navíc dostal nabídku, že za 100 prázdných volebních lístků dostane 1000 korun.

11.15 - Bezdomovec dostal týden před volbami nabídku na 500 korun za hlasování pro SOS. Od restaurace Slavoj voliče odváželi k volebním místnostem. Tam si vyzvedl lístek, vyšel ven a v autě mu ho upravili a on pak šel lístek vhodit do urny. Pak dostal v hospodě 700 korun. Spolu s ním tam bylo dalších 50 až 70 lidí, kteří také takto volili. Z těšínského azylového domu podle něj bylo volit 15 lidí. On to dělal jen pro ty peníze, které jsou pro ně velkou částkou. Až po volbách mu došlo, že udělal asi něco špatného.

11.23 - Jednání je přerušeno.

11.44 - Jednání pokračuje dalšími výslechy. Předsedkyně okrskové volební komise č. 3 Lucie Brudná: "Více než polovina volebních lístků byla vyplněna totožným způsobem. Takových lístků bylo asi 150. Zaškrtnuto bylo SOS pro Český Těšín a jejich 20 prvních kandidátů. Přišel také muž, který tvrdil, že dostal zaplaceno."

11.58 - Předsedkyně okrskové volební komise č. 10 Hedvika Riedlová: "Jeden volič, Rom, se ptal, co za to. Pak si další volič stěžoval, že se volí za peníze venku. Osobně jsem ale nic takového neviděla."

12.00 - Předseda okrskové volební komise č. 14 Marek Wojoczek: "Ptal se nás asi padesátiletý pán, zda lze volit za peníze. Že dostal nabídku volit Kuśe za peníze." I on prý zaznamenal předvyplněné volební lístky a také zvýšený zájem o prázdné lístky.

12.07 - Další člen volební komise sdělil, že v jejich místnosti se dostali za plentu dva lidé. Jeden tomu druhému radil. Při sčítání zaznamenali několik volebních lístků vyplněných stejnou propiskou červené barvy. Také on zaznamenal větší zájem o prázdné volební lístky a přišel k nim i muž, který nabízel, že odvolí kohokoli, pokud dostane zaplaceno.

Otázky pro vyslýchané svědky pokládá také Marián Kuś, který se je snaží přichytit při rozporech.

12.21 - Členka volební komise potvrdila, že k volební místnosti jezdily taxíky a přivážely voliče. Mnoho volebních lístků podle ní bylo upraveno nesmyslně a většina pro SOS pro Český Těšín.

12.40 - Jednání bylo na hodinu přerušeno.

14.50 - Jednání bylo ukončeno, bude vynesen verdikt.

Podle soudu je nutné volby opakovat, a to nejen v některých okrscích ale v celém městě.

Po celodenním vyslýchání svědků tříčlenný soudní senát nařídil opakování voleb ve městě. Kdy se budou konat, ještě není známo. „Soud došel k závěru, že došlo k tak masivnímu ovlivňování hlasujících a skupování hlasů, že je nutné volby opakovat,“ uvedla mluvčí Českého Těšína Dorota Havlíková.

Termín nových voleb zatím znám není. „Po doručení oficiálního rozsudku bude lhůta 30 dní na vyhlášení nového termínu. Ten ještě neznáme, zrovna tak nevíme, kdo nové volby zaplatí,“ doplnila Havlíková.

Strana SOS pro Český Těšín (SOS) coby hlavní manipulátor s volebními hlasy a hlavní viník ale potrestána nebude.

Lídr kandidátky SOS, Marian Kuś, k záležitosti ještě během dopoledního jednání před vynesením rozsudku řekl: „Celé je to nesmysl. Já osobně jsem nikomu peníze za hlas pro sebe nedával a nic jsem neorganizoval. Navíc, hlasy nejsou ke koupi, každý se sám rozhodne, koho volit,“ uvedl politik, nechvalně známý již pro svá dřívější vystoupení v politice, kdy falšoval lustrační osvědčení.

Naproti tomuto jeho tvrzení ale na dvě desítky svědků, kteří byli před trojici soudců předvoláni během dopoledne, potvrdily opak. Volby dle jejich svědectví opravdu zmanipulovány byly. Spolu se svědectvími předvolaných o ovlivnitelnosti hovoří i zápisy některých volebních okrskových komisí o průběhu voleb a leták, který se mezi lidmi šířil jak po internetové sociální síti Facebook, tak osobně či v ústním podání.

Mnoho lístků bylo vyplněno naprosto shodně – stejnou propiskou, stejným způsobem a navíc špatným. Byla totiž zakřížkována jak strana SOS, tak jejích prvních dvacet kandidátů. Takto dané hlasy sice platí, ale zvýraznění navíc je zbytečné.

Peníze navíc nebyly k mání jen za hlasy, ale také právě za čisté volební lístky. Za stovku papírů mohl ´dodavatel´ dostat klidně i tisíc korun. „Dříve se stávalo, že tu a tam někdo buď lístky nedostal, nebo si je zapomněl doma, když šel ráno do práce. Letos ale požadavků na prázdné lístky vyskytlo až přespříliš,“ popsal při výpovědi jeden ze členů volební komise.

„Na náměstí před radnicí jsem dostal nabídku peněz na volební hlas. Ten, kdo mi peníze nabízel, mi ale neříkal, koho má volit. I tak jsem v té době už ale měl odvoleno,“ popsal Gejza Žiga. „Z okna svého domu jsem ale viděl, kolik lidí chodí do volební místnosti a divil se, že je mezi nimi tolik Romů. Když jsem později sešel dolů, slyšel je, jak si povídají o tom, že za účast dostali zaplaceno,“ doplňuje.

Nina Macošková, Libor Běčák