Obyvatelé orlovské části Výhoda stále nevědí, jaká budoucnost čeká je a jejich nemovitosti v této lokalitě. Už od poloviny loňského roku mají od společnosti OKD příslib, že jim s definitivní platností sdělí, zda bude v oblasti těžit, nebo ne. Od toho se totiž bude odvíjet další osud této části Orlové. Dosud však nic jasného není.

Při setkání, které proběhlo přesně před rokem přímo na Výhodě, se zástupce OKD Radim Tabášek lidem omlouval, že společnost nedodržela „gentlemanskou dohodu“ a dosud nedala definitivní stanovisko. Zdůvodnil to tehdy nejasnou ekonomickou situací v roce 2009.

„Ceny na trhu s uhlím klesly, a tak bychom se špatným rozhodnutím mohli dostat do existenčních problémů. To samozřejmě nechceme. Vyjádřit se musíme nejpozději do roku 2011, ale pochopitelně bychom chtěli mít jasno již v příštím roce. Raději bych ovšem nesliboval nějaký konkrétní termín, jako se nám to už jednou nevyplatilo,“ uvedl tehdy Tabášek.

O čem naopak už zástupce OKD mluvil konkrétněji, bylo vypořádání se v případě těžby s majiteli nemovitostí. „Kompenzaci bychom řešili buď vykoupením majetku, nebo náhradní výstavbou v jiném místě. To by záleželo na individuální domluvě s každým z dotčených. Všechna majetková vypořádání bychom chtěli mít vyřešena před zahájením těžby,“ slíbil Tabášek.

Obyvatelé Výhody však stále žijí v nejistotě a své zklamání neskrývají. „Neurčitost omezuje majitele domků, kteří si nemohou se svou nemovitostí udělat, co chtějí. Žádáme co nejrychlejší rozhodnutí OKD,“ potvrdil předseda Osadního výboru Výhoda Jiří Bobrek.

A právě nerozhodnost těžařů už vytáčí nejen obyvatele Výhody, ale i představitele města, kteří to při pátečním sezení dali jasně najevo.

Podle aktuální informace z OKD, se chtějí zástupci firmy nejprve sejít se všemi zainteresovanými stranami, především s obyvateli Výhody, aby společnost dodržela svůj slib, že konečné rozhodnutí s nimi projedná se všemi osobně. „Předpokládáme ukončení těchto schůzek na začátku roku 2011, pak samozřejmě vše oznámíme médiím,“ tvrdí mluvčí OKD Vladislav Sobol.