Poslední jednání Rady města na toto téma skončilo odkladem s tím, že se problematikou budou zabývat noví radní. Staronový starosta Jiří Michalík, odmítá, že by se projednávání této věci záměrně plánovalo do období mezivlády staré a nové Rady města.

Co je cílem a jaký praktický význam má mít vyčlenění divize tepelného hospodářství z SMO?

„Nová společnost, která se bude zabývat distribucí tepla, bude provozovat tepelné hospodářství samostatně a tím budou odděleny dotační a podnikatelské aktivity v SMO. Tato skutečnost má kladný vliv na daně a na jednodušší systém účtování tepla. Nová společnost bude podnikatelsky vytvářet přiměřený zisk, což dosud nebylo možné. Za podstatné také považuji fakt, že tato společnost bude moci žádat o nejrůznější dotace v energetickém odvětví, což taktéž nebylo možné. Specializace dceřiných společností je moderní trend dnešní ekonomiky, kupříkladu ve společnosti ČEZ, kde rovněž vydělili prodej tepla do samostatné firmy.“

Proč se vše odehrává (nebo spíše proč se to mělo řešit) právě v tomto období „mezivlády“, tedy mezi zvolením nové rady a zastupitelstva? Bývalý místostarosta Sliwka se v tisku vyjádřil v tom smyslu, že to je právě Vaše iniciativa. Má to veřejnost chápat jako „obvinění“ z čehosi nečistého, když se to projednává právě v období povolebních vyjednávání, kdy je pozornost všech upřena trochu jiným směrem než k rozhodnutí Rady města?

„Koncepce budoucího rozvoje SMO byla Radě města předložena koncem roku 2008. Ze šesti různých návrhů byla vybrána nejlepší varianta, podle které SMO vytvoří vlastní dceřinou společnost s ručením omezeným, která se bude zabývat prodejem a rozvojem tepla. Tato dva roky stará koncepce byla přerušena pokusem výhodně část divize tepla prodat.

Tento záměr se nezdařil, protože se nenašel kupec, který by toto tepelné hospodářství za výhodných ekonomických podmínek koupil. Po tomto uzavřeném procesu se znovu nastolila varianta původní, to znamená vytvořit společnost s ručením omezeným, na čemž se pracuje od dubna letošního roku. Materiál byl předložen akcionáři, tedy Radě města v červnu 2010, a ta doporučila materiál dále rozpracovat. To trvalo až do října, tudíž jakékoliv „záměrné plánování“ do doby komunálních voleb je tedy naprostý nesmysl. Já osobně jsem chtěl podobným dohadům předejít a navrhl jsem, abychom projednávání tohoto materiálu přenechali nově zvolené radě města. I když – mnozí nízkou cenu tepla pojali jako volební téma.“

Přece jen se asi všechno neděje jen kvůli transparentnosti účetnictví? Není to spíše první krok k privatizaci této jednotky? (myšleno divize tepla coby společnost s ručením omezeným)

„Slovo privatizace je v tomto případě zaměňováno za legitimní postup podle Obchodního zákoníku, který umožňuje vytvořit dceřinou společnost SMO, městská akciová společnost. V současném návrhu se nemění způsob vlastnictví majetku a veškerý majetek zůstává i nadále v městské společnosti SMO, a.s. Vznik samostatného „eseróčka“ by umožnil majetkově zjednodušit a zpřehlednit cenu tepla, která je v Orlové často diskutovaným tématem.“