Happening proti spalovně s mottem Bubnování pro zdraví se konal na náměstí Republiky od 17. hodiny. Lidé, kteří se spalovnou nesouhlasí, mohli podepisovat petici. Mezi organizátory, kteří s peticí občany oslovovali, byla také herečka Eva Vejmělková. Ta bydlí v části města, která je spalovně nejblíže.

Více informací čtěte v Souvisejících článcích

Několik desítek lidí si vyslechlo argumenty, které proti spalovně hovoří. Mezi ty nejzásadnější patří skutečnost, že spalovna bude postavena v regionu, který znečištěným ovzduším trpí nejvíce v celé zemi. Odpůrcům vadí také to, že odpad bude do spalovny svážen z celého kraje a bojí se rovněž toho, že pro naplnění plánované kapacity se bude vozit i z dalších krajů a možná i zemí Evropské unie.

„Je nemyslitelné, aby tisíce tun odpadu přivážely do spalovny nákladní auta. Jejich množství se bude rovněž podílet na znečištění ovzduší. Ta auta přitom budou projíždět i Havířovem. Nelíbí se nám také, že obyvatele regionu nikdo neinformoval, jak vlastně spalovna bude fungovat, jaká v ní bude použita technologie,“ řekl davu jeden z organizátorů.

Lidé, kteří se ke způsobu likvidace odpadu vyjádřili, podporují především maximální separaci a recyklaci k opětovnému využití materiálu. „Předcházení vzniku odpadů, jeho třídění a následná recyklace jsou mnohem šetrnější způsoby, jak nakládat s odpadem. Uvědomujeme si, že se situace s odpady musí nějakým způsobem vyřešit, ale nelíbí se nám, že se zvolil ten nejjednodušší a zároveň i jeden z nejhorších způsobů jeho likvidace,“ informovala organizátorka Lada Peterková.

Mezi protestujícími byli také lidé, kteří by sice spalovnu schválili, ale nedůvěřují slibům, že bude použita nejmodernější technologie.

Celý průběh protestního setkání byl klidný. Některým lidem se přesto nelíbilo, že dohlížející strážníci napomenuli mladíky, kteří se skateboardy napomenuli za jízdu po ozdobných prvcích na náměstí. Současně také některé varovali před použitím roušek, kterými si zakrývali obličej. Proti tomu se jeden z organizátorů ohradil a vyzval shromážděné, aby se nenechali perzekuovat, protože právě v úterý bylo kvůli vysoké prašnosti vyhlášeno upozornění na znečištěné ovzduší.

„Naši strážníci některé přítomné pouze upozornili. Nikoho v té souvislosti nekontrolovali, ani nezjišťovali totožnost,“ vysvětlil šéf havířovských strážníků Bohuslav Muras. Na zákaz zakrývat obličej pamatuje zákon o shromažďování. Má zajistit možnost ztotožnění účastníků demonstrací, které se zvrhnou v násilnosti.