„Chceme mít od září tři první ročníky. Všichni za to bojujeme, aby to tak opravdu bylo,“ uvedl předseda Kongresu Poláků Józef Szymeczek. Toho, že by studenti nenaplnili očekávání kvalitních studijních výsledků a mohli snížit prestiž školy, se rozhodně neobává.

„Jsem přesvědčen, že v tom problém nebude, najít tolik kvalitních studentů pro tři třídy. Děti uvědomělých Poláků jsou děti takových lidí, kteří si svou národnost uvědomují a jsou to inteligentní lidé. Sami již gymnázium před lety absolvovali, takže je předpoklad, že jejich děti budou po nich. Byl bych rád, kdyby třídy byly tři a ne jen dvě,“ doplnil Szymeczek.

Kraj chce přijímací zkoušky

Úřad Moravskoslezského kraje ale nad tolika novými studenty, potažmo nad jejich případnou kvalitou váhá. Právě polské gymnázium přitom před časem zavřelo pobočku v Karviné pro nedostatek studentů. Karvinští gymnazisté tak musejí dojíždět do sousedního města.

Zanikly také polské třídy na Střední zdravotnické škole a Střední průmyslové škole v Karviné. Studenti vzdělávající se v polštině jsou zařazeni do českých tříd s tím, že hodiny polštiny mají navíc oproti českým spolužákům. Dětí v polských základních školách ubývá. Letos z devátých tříd základních škol s polštinou jako vyučovacím jazykem dle krajských statistik vyjde 180 žáků – budoucích studentů.

Vedení školy mlčí

Ředitelka gymnázia, Krystyna Herman, byla spolu s dalšími řediteli středních škol již před časem krajským úřadem upozorněna, že by měla dbát na kvalitu studentů a upřednostnit ty, kteří projdou přijímacími zkouškami. Sama se také podpisem zavázala, že by měla přijmout pouze 60 studentů, místo 90. „Nechci se k celé věci vyjadřovat, ani ji nijak komentovat,“ uvedla Krystyna Herman.

Kraj přitom proti třem třídám prvního ročníku na gymnáziu jako takovým nic nemá. „Šedesát studentů je podle mého názoru odpovídající. Záleží ale opravdu na tom, jak se projeví kvalita přihlášených při přijímacích zkouškách. Pokud projdou, my jako zřizovatel školy nemáme problém dát požehnání pro tři třídy,“ řekla náměstkyně hejtmana Věra Palková. „Nesmí to ale jít na úkor kvality studentů, aby neklesla prestiž školy,“ doplnila.

Jednání se zástupci Kongresu Poláků a polského vyslance na toto téma ji čeká v pondělí.