Ve skutečnosti žádné nebezpečí nehrozilo. To jen hasiči ve spolupráci s policií a záchranáři trénovali odstraňování následků po úniku chlóru ze zásobníku, včetně záchrany jednoho zraněného zaměstnance.

„Nácviku při simulované havárii se zúčastnilo šest jednotek hasičů, Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba a Městská policie Bohumín,“ vyjmenoval mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela.

Nebezpečná látka unikla z nádrže kapalného chloru, která je umístěna uvnitř Skladu chloru v areálu Bochemie. Na významné zvýšení hodnot v chloru v ovzduší ve skladišti upozornila čidla. „Jeden zaměstnanec ve skladu následkem intoxikace upadl na zem, i když jej na únik upozornil pracovník ostrahy. Ostraha spustila sirénu, informovala zodpovědné zástupce firmy a složky IZS na tísňové lince,“ popsal postup po zjištění „problémů“ mluvčí hasičů.

Protože nebylo možné vyloučit šíření toxického mraku mimo areál firmy do obydlených prostor, včetně ZŠ Bezručova a MŠ Tovární, ve školních budovách se museli děti a pedagogové ukrýt do vyšších pater na odvrácené straně a zavřít okna. O úniku chlóru byli informováni i další obyvatelé přilehlých oblastí.

Zraněného zaměstnance, který se nadýchal chemikálie a upadl do bezvědomí, vynesli hasiči v izolačních protichemických oblecích na nosítkách z nebezpečné zóny. „Museli projít – i zraněný – dekontaminací – přes dekontaminační sprchu. Po zajištění základních životních funkcí jej hasiči předali rychlé záchranné službě,“ dodal Kůdela.

Podobná cvičení se opakují pravidelně v tříletých cyklech. Vedle vnitřních havarijních plánů musí desítka firem v Moravskoslezském kraji, zaměřených na chemickou a hutní výrobu, zpracovávat a aktualizovat i vnější havarijní plán – pro případ, kdyby případná havárie přesáhla areál firmy a „pronikla“ mezi obyvatelstvo.