Revitalizace byla zahájena v červnu tohoto roku. Rozdělena je na několik oblastí a etap. První ze čtyř etap opravy veřejného prostranství se uskutečnila v oblasti ulic E. Destinové a H. Malířové. Vyžádala si náklady dosahující šedesát milionů korun. Z Integrovaného operačního programu by město mělo obdržet dotaci ve výši dvou třetin celkové částky.

„Uskutečnila se také první etapa regenerace bytových domů, a to u bytového domu na ulici H. Malířové. Náklady na tuto etapu činí téměř třicet milionů a i zde žádáme o dotaci jedenáct milionů v rámci Integrovaného plánu rozvoje města,“ přiblížila mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková s tím, že zbývající etapy regenerace bytových domů jsou naplánovány na období let 2011 až 2013. „Týkat se budou domů ulic E. Destinové, M. Pujmanové, Jarošovy a Lidické s celkovými náklady ve výši 110 milionů korun a s předpokládanou dotací ve výši procent celkových nákladů,“ uvedla dále Pondělíčková.

Na rekonstruovaných prostranstvích vnikla nová parkovací místa. Těch bude nově k dispozici 166, což je zvýšení kapacity o více než sto procent. Od začátku prosince je avizována změna dopravy v této lokalitě. Bude zde zrušen dočasný jednosměrný provoz a jezdit se bude opět v původních dvou pruzích.

„Nová parkovací místa by měla být k dispozici o několik dní dříve. Řidiči by proto měli dostat prostor k tomu, aby už od 1. prosince neparkovali v dočasné jednosměrné ulici, a neblokovali tak provoz,“ objasnila mluvčí města.

V rámci rekonstrukce byly vybudovány nové chodníky, doplní se odpadkové koše a kontejnery a budou zasazeny nové stromy a keře. Součástí stavby jsou všechny nutné přeložky inženýrských sítí včetně nového veřejného osvětlení.

Samostatnou částí stavby je rekonstrukce obratiště autobusů, které bylo v katastrofálním stavu. Zlepší se zde nejen podmínky pro odstavování autobusů, ale zvýší se i bezpečnost chodců. „Nedostatečná velikost nutila autobusy při vyjíždění zajíždět mimo vozovku. Nyní byly navíc dobudovány chodníky pro bezpečný pohyb chodců,“ dodala Pondělíčková.

Při revitalizaci této části Šumbarku se počítá s deseti etapami. Čtyři zahrnují opravu veřejného prostranství a šest regeneraci bytových domů. Celkové náklady by se během čtyř let měly vyšplhat na více než tři sta milionů korun.