Jednání o budoucnosti zaměstnanců ČSAD Havířov, ČSAD Karviná a ČSAD Frýdek-Místek ještě nejsou ani zdaleka u konce. Příští je naplánováno na 30. listopadu. Pokud by ani tehdy nedospělo ke kompromisu umožňujícímu podepsání kolektivní smlouvy, byl by do vyjednávání zapojen zprostředkovatel a případně následně i rozhodce.

Zaměstnanci skupiny, která tři přepravní firmy zastřešuje, jsou nyní ve stávkové pohotovosti. Tou chtějí na současnou situaci upozornit cestující veřejnost, ale také představitele radnic a kraje, kteří na veřejnou autobusovou dopravu přispívají.

Podle představitelů ČSAD Havířov, Karviná a Frýdek-Místek není ekonomická situace firmy tak dobrá, aby se mohly zvyšovat platy, případně jiná finanční zvýhodnění. "Jednání o nové kolektivní smlouvě ještě nejsou ukončena. Zatím jsme se sešli třikrát. O stávkové pohotovosti jsem zatím nebyl informován," řekl ředitel divize osobní dopravy a člen jednacího týmu Antonín Španěl.

Odbory jsou opačného názoru a tvrdí, že hospodaření firmy navýšení platů umožňuje. „Máme posudek, který vyhodnotil hospodaření za poslední čtyři roky. Firma na tom není tak špatně, jak je nám předkládáno. Platy se mohou zvýšit pro všechny skupiny zaměstnanců. V letošním roce se navýšení týkalo jen řidičů. Domníváme se, že odváděná práce musí být řádně zaplacena. Přesčasovost činí 16,5 procenta a naši lidé přitom mají potíže s živením svých rodin, placením nájmů a dalších životních potřeb. Ani vedení firmy přece nepotřebuje, aby za volanty autobusů seděli vystresovaní řidiči. S vedením společnosti jednáme také o tom, proč ruší podporu penzijního fondu a chce po nás, abychom si uzavírali životní pojištění. My už jsme nějaké ústupky učinili a já věřím, že se na kompromisu dohodneme,“ vysvětlil odborový předák Ján Hlobík.