„V minulosti se to občas skutečně stávalo, ale dnes je naprosto nemyslitelné, aby někdo na honu konzumoval alkohol,“ tvrdí jednatel Okresního mysliveckého spolku Karviná Jaroslav Sajbot.

Jak dodal, sami jednotlivé myslivce nekontrolují, ale na každém lovu provádějí osvětu. „Před každým honem provede vedoucí honu bezpečnostní proškolení, kde také upozorní na zákaz požívání alkoholu,“ řekl Sajbot.

Zároveň upozornil, že myslivecká sdružení jsou při honech pravidelně kontrolována. „Každé sdružení je povinno nahlásit kdy a kde bude hon probíhat. Policisté tak mohou provést namátkovou kontrolu,“ řekl Sajbot.

To, že tyto pravidelné kontroly ze strany policie probíhají, potvrdila i mluvčí policie Zlatuše Viačková. „Tento rok máme naplánováno sedm náhodných kontrol v období od 6. listopadu do 31. prosince, zatím jsme provedli tři,“ řekla mluvčí.

Dodala, že policisté nemuseli na žádné z dosud provedených kontrol žádného účastníka honu postihovat. „Stejně jako v posledních letech jsme nezjistili žádné provinění. Myslivci si dávají pozor. Cení si toho, že můžou tento koníček provozovat,“ dodala Viačková.

Jak upozornila, policisty nezajímá pouze konzumace alkoholu, ale kontrolují také jiné náležitosti. „Účastníci honu jsou nám povinni předložit především lovecký lístek, doklady ke zbrani a ukázat technický stav zbraně,“ řekla Zlatuše Viačková.

Pokud nemá dotyčný tyto dokumenty v pořádku, nebude mu podle Viačkové dovoleno účastnit se honu. A navíc ho čekají další sankce. „Pokud by bylo zjištěno méně závažné provinění, řešíme to blokovou pokutou na místě, v případě závažnějšího provinění bychom přestupek postoupili přestupkové komisi magistrátu,“ dodala policejní mluvčí.