Prakticky to znamená, že po několikaletém váhání se těžaři rozhodli učinit kroky nutné k tomu, aby mohli vytěžit další část uhelných zásob, které se nacházejí pod obydlenou částí Orlové. OKD rovněž počítá s tím, že vlastníkům pozemků, nemovitostí, inženýrských sítí a komunikací zaplatí případné škody na majetku způsobené těžbou.

„Je to první krok k tomu, aby se v budoucnu mohlo pod touto oblastí těžit. Zda se ale skutečně těžit bude, závisí na tom, zda studii EIA schválí ministerstvo životního prostředí a tedy, zda naše společnost získá povolení k těžbě,“ vysvětlil mluvčí OKD Vladislav Sobol.

Podle personálního ředitele OKD Radima Tabáška bude dokumentace EIA kromě všech povinností daných zákonem řešit také detailní plán otvírky a vypořádání důlních škod.

„S přípravou studie nyní začínáme, podrobnější informace budeme mít až později,“ řekl Tabášek s tím, že příprava dokumentace bude trvat minimálně po celý příští rok. Se zahájením otvírkových a přípravných prací v 18. kře by se pak mohlo počítat po roce 2016.

O tom, že OKD nechá zpracovat dokumentaci pro studii o vlivu těžby na životní prostředí, informoval starostu Orlové oficiálním dopisem i generální ředitel OKD Klaus-Diether Beck.

Orlovský starosta Jiří Michalík řekl, že tuto informaci vítá. „Podle mě je dobře, že OKD konečně jasně sdělilo své záměry. Jde především o to, že lidé, kteří na Výhodě žijí nebo tam plánují stavět, už vědí, na čem jsou. A v tom je důležitost této informace,“ tvrdí orlovský starosta.

Město podle něj nemá žádné nástroje, jak případné těžbě a tedy i působení jejích vlivů zabránit. Je pouhým účastníkem řízení.

„Tyto administrativní kroky lze pouze protahovat, ale to podle mě není dobrý postup. Těžit se tam bezesporu bude, a tak je lepší se férově dohodnout, jak se bude postupovat v případě, že se začnou projevovat důlní vlivy a působit škody na majetku,“ myslí si Michalík.

Kromě města informují zástupci OKD o postupu příprav také reprezentanty Osadního výboru Výhoda, který hájí zájmy obyvatel této lokality. V březnu příštího roku by měla být svolána veřejná schůze občanů, kde by za přítomnosti zástupců města těžaři předložili těžební plány, časový sled dobývání, poklesové mapy a způsoby vypořádání případných důlních škod.

Předseda OV Výhoda Jiří Bobrek řekl, že za osadní výbor již dříve předložil OKD požadavky, které by mělo být ze strany důlní organizace splněny před podáním žádosti na Obvodní báňský úřad o povolení hornické činnosti v 18. kře.

„Pokud bude výsledkem EIA souhlas s těžbou, musí být s každým majitelem nemovitosti dotčené hornickou činností uzavřena Dohoda o střetu zájmů, včetně způsobu vypořádání za budoucí škody,“ prohlásil Bobrek. Dodal, že nechtějí dopustit, aby se opakoval situace při vypořádání důlních škod, jak tomu bylo v případě Kozince a Šplúchova v Doubravě počátkem tisíciletí.