„V rámci programu Leonardo da Vinci jsme se zúčastnili projektu nazvaného Jak se dnes žije v Evropě?. Tento projekt byl určen pro studenty Vyšší odborné školy v Havířově. V rámci výuky mají například hodiny praktické přípravy na obecních úřadech, díky projektu EU mohli uvedenou problematiku poznat přímo v praxi na úřadech v různých koutech Evropy,“ řekl profesor Martin Svoboda.

Nabídka stáží byla pestrá. Celkem se v projektu vystřídalo jednadvacet studentů na již zmíněných třítýdenních stážích ve čtyřech zemích a u pěti partnerů.

Nejdříve se pět studentů zúčastnilo stáže ve španělské Malaze, čtyři v polském Slupsku a čtyři v polském Kolobrzegu. V dalším období pak odjeli čtyři studenti do belgického Bruselu a čtyři studenti do francouzského Saint Michel Mercure.

„Studenti pracovali v městských a obecních úřadech i v organizacích pod správou města. Měli možnost pracovat na úřadech práce, úřadech pro mládež nebo na prevenčních programech pro chudé nebo problémové obyvatele. Poznali chod jednotlivých úřadů a účastnili se i práce v terénu a mezi obyvateli. Poznali také přípravu rekvalifikantů. Například v Malaze se věnují organizaci kurzů vodní záchranář, kurzů pro mladé kuchaře či výtvarných dílen pro mladé grafiky a umělce,“ uvedl dále Svoboda.

Na exkurzích poznávali havířovští studenti také organizaci městských sportovních a kulturních zařízení, domovů seniorů i školských zařízení či různých specializovaných pracovišť včetně čističky odpadních vod nebo pracovny městské i státní policie.

„V Bruselu navštívili dokonce Federální parlament i Evropský parlament. Ve volném čase pak poznávali kulturní a historické památky i gastronomické podniky. Při pobytu v rodinách došlo k prohloubení kulturních i jazykových dovedností. Na škole se na závěr projektu konala studentská konference pro studenty a učitele školy, novináře a širokou veřejnost, kde všichni účastníci stáže prezentovali své výsledky. Představili zemi, partnerskou organizaci, místo praxe a výsledky stáže,“ dodal Svoboda.