Volby do sněmovny začínají za

Nahrávám odpočet ...
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Rozpočet už má schválený i Havířov

Havířov – V Kulturním domě Radost se v pondělí konalo zasedání Zastupitelstva města Havířova.

20.12.2010
SDÍLEJ:

Zasedání havířovského zastupitelstvaFoto: Libor Pristáš

Zahájení zasedání začalo 8 hodin. Mezi body jednání byl rozpočet, hospodářská činnost města a rozpis výdajů na investice města v roce 2011.

Zasedání je přístupné veřejnosti. Prostor pro interpelace zastupitelů a občanů je mezi 12. a 13. hodinou. Mezi přihlášenými jsou zástupci iniciativy bojující za právě nájemníků bytů RPG.

Zastupitelé projednali některé dílčí rozpočtové úpravy a jednají o rozpočtu pro příští rok. Úvodní zprávu přednesl ekonomický náměstek primátora Eduard Heczko. Z řad veřejnosti požádal o slovo profesionální hasič Antonín Schneeberger. Kritizoval především vysoké výdaje, které město investuje do zábavných akcí od programu vánočního městečka, silvestrovského ohňostroje, Havířova v květech nebo Městských slavností. Nezapomněl připomenout ani stavby psího útulku a Domova seniorů, které podle něj mohly být levnější.

Primátor Zdeněk Osmanczyk s kritikou nesouhlasil: "Akce, které jste jmenoval, jsou pořádány pro obyvatele města, a ti si je jistě zaslouží. O stavbách útulku i Domova seniorů se už tady hovořilo hodně a stojíme si za tím, že investice byly oprávněné."

Primátor Osmanczyk, náměstek Heczko i zastupitel Břetislav Petr hájili finanční politiku města, které se snaží získat na maximální množství projektů dotace státu, EU nebo jiných zdrojů.

Rozpočet města Havířova byl před 9. hodinou schválen 34 hlasy, nikdo nebyl proti a 9 zastupitelů se hlasování zdrželo.

Rozpočet je deficitní s tím, že počítá s příjmy ve výši 1 405, 061 mil. Kč a výdaji 1 693,711 mil. Kč. "Finanční zajištění tohoto deficitu bude řešeno z vlastních zdrojů, tj. z prostředků účelových fondů města a z cizích zdrojů, tj. z přijatých úvěrů. Město bude i nadále využívat peníze z úvěrového rámce, který byl přijat v roce 2009 Jedná se o finanční prostředky na dofinancování investičních akcí dotovaných z evropských fondů. Prostředky z úvěrového rámce budeme čerpat podle potřeby financování jednotlivých investičních akcí a současně pak budeme moci hradit splátky jistiny čerpaných prostředků, a to z dílčích plateb přijatých dotací,“ upřesnil primátor města Ing. Zdeněk Osmanczyk.

V rámci investičních akcí, kterých je za 685 mil. Kč, jsou zastoupeny především akce dotované ze strukturálních fondů EU. "Většina investičních akcí naplánovaných na rok 2011 jsou stavby dotované z Evropských fondů. Mezi těmito investicemi je například celková oprava kina Centrum a rekonstrukce křídla magistrátu na centrální knihovnu," uvedl ekonomický náměstek Ing. Eduard Heczko.

Zastupitelé schválili nový způsob udělování Ceny města Havířova. Letos nebude udělena nikomu. "Rozhodli jsme se, že tato cena bude udělována jen skutečně za výjimečné činy," vysvětlil primátor.

Zastupitelé si vyslechli informativní zprávu z valné hromady společnosti KIC Odpady, která bude provozovatelem spalovny. Ke zprávě nebylo výhrad. Stejně tak vzali na vědomí zprávu z mimořádné valné hromady společnosti Depos, která pro město zajišťuje skládkování odpadu v sousední obci Horní Suchá.

S návrhem na změnu času jednání městského zastupitelstva vystoupila zastupitelka Věcí věřejných Karin Macková. "Navrhuji, aby se zastupitelstvo scházelo v odpoledních hodinách nebo v sobotu. Jednání je veřejné a občané by tam měli mít možnost se účastnit," řekla.

Zastupitelé přemítali, zda to bude výhodné a efektivní. Hlasovat však nemuseli, protože se vstřícným návrhem přišel primátor. "Je třeba brát ohled i na zaměstnance úřadu, kterým bychom museli platit přesčasy nebo víkendové směny. Já se pokusím další jednání svolat na 14. hodinu a uvidíme, zda budeme stíhat všechny body programu projednat v přijatelné době," reagoval Osmanczyk.

V poledne začaly interpelace

Zastupitel Radomil Schreiber pochválil program vánočního městečka a požádal, aby prodejci měli otevřené stánky po celou dobu kulturní produkce. Připomínkoval svízelnou situaci při průjezdu Mládežnickou ulicí. Na to se mu od primátora Osmanczyka dostalo odpovědi, že Mládežnická ulice by měla být v budoucnu zjednosměrněna, k čemuž je ale zapotřebí rozšířit navazující ulici V Zátiší, kde váznou jednání o pozemky.

S kritickým příspěvkem vystoupil aktivista za práva nájemníků bytů RPG Miroslav Hanák. Opřel se nejen do společnosti RPG, ale také do některých havířovských zastupitelů, kteří se problematice věnovali. Jmenoval bývalou primátorku města a současnou poslankyni Miladu Halíkovou, bývalého poslance Břetislava Petra. "Vážení zastupitelé, zvolili jsme si vás, tak se o nás starejte," řekl.

Problematice bytů RPG se v interpelacích věnovali i další občané. Do sálu KD Radost jich přišlo několik desítek.

Poslankyně Halíková vysvětlila, že záležitost bytů RPG je stále živá i na parlamentní půdě. "Vyvolávala jsem jednání, dotazovala se například u ministra Kalouska a stále se zajímám o vývoji situace. Aktuálně vám mohu slíbit, že vládě důvěru v hlasování nevyslovím," řekla Halíková.

Antonín Schneeberger připomínkoval nedostatek informací k připravované spalovně odpadu.

Program zasedání:
01. Schválení předsednictva 2. zasedání ZMH, konaného dne 20.12.2010
02. Schválení programu 2. zasedání ZMH, konaného dne 20.12.2010
03. Určení ověřovatelů zápisu z 2. zasedání ZMH, konaného dne 20.12.2010
04. Ověření zápisu z ustavujícího zasedání ZMH, konaného dne 19.11.2010
05. Kontrola plnění usnesení ZMH
06. Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – říjen 2010
07. Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově
08. Zvýšení příspěvku na provoz ZŠ F. Hrubína
09. Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2010 – rozpočtová opatření
10. Rozpočet města Havířova na rok 2011
11. Hospodářská činnost města Havířova – návrh na r. 2011
12. Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2010 v rozpočtu
odboru školství a kultury
13. Financování projektů základních škol z programu ROP NUTS II Moravskoslezsko - zvýšení
14. Změna použití schválené investiční dotace na rok 2010 – ZŠ Jarošova
15. Cena města Havířova pro rok 2010
16. Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“
– sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol
17. Rozpis výdajů OŠK na investiční akce a opravy na rok 2011
18. Záměr prodeje pozemku parc.č. 1390/16, k.ú. Šumbark
19. Záměr prodeje pozemků parc.č. 2459, parc.č. 2476, k.ú. Havířov-město
20. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1431/5, k.ú. Šumbark
21. Záměr prodeje pozemku parc.č. 1408/141, k.ú.Šumbark
22. Prodej pozemků parc.č. 2055/1, 2055/2 a parc.č. 2055/5, k.ú. Bludovice
23. Prodej části pozemku parc.č. 1197/114, k.ú. Prostřední Suchá
24. Směna pozemků, k.ú. Havířov-město
25. Převod pozemků parc.č. 699, 700/1 a 701 k.ú. Šumbark, z majetku ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do majetku města
26. Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířov
27. Opatření obecné povahy - Změna č.15 územního plánu města Havířov
28. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní
zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
29. Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní práce pro rok 2011
30. Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu odboru investiční výstavby na r. 2010
31. Snížení rozpočtovaných výdajů schváleného rozpočtu odboru investiční výstavby na rok 2010
32. Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby na rok 2011
33. Pravidla pro podepisování dokumentů v době nepřítomnosti osoby, která byla
usnesením Zastupitelstva města Havířova pověřena podepsáním dokumentu
34. Změna obsahu zřizovací listiny Sociálních služeb města Havířova
35. Nový statut „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění
veřejného pořádku ve městě Havířově“
36. Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena
Zastupitelstva města Havířova pro rok 2011
37. Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2009
38. Informace z jednání Svazku měst a obcí okresu Karviná, změna výše členského
příspěvku, rozpočet 2011 a rozpočtový výhled 2012 – 2014
39. Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
40. KIC Odpady, a.s. – informace o průběhu řádné valné hromady společnosti
41. Informativní zpráva z jednání mimořádné valné hromady společnosti DEPOS Horní Suchá, a.s. konané dne 1. října 2010
42. Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města Havířova
do konce roku 2010 a v I. pololetí r.2011
43. Jmenování tajemníka Finančního výboru ZMH
44. Informativní zpráva o činnosti vedení města

Autor: Libor Běčák

20.12.2010 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:
Autobusové stanoviště v Českém Těšíně.
9

Stavbu nového terminálu komplikují jedy

Ilustrační foto.

Kvůli zloději kabelů museli být z podzemí šachty evakuováni horníci

ON-LINE s Tomášem Hanzelem, primátorem Karviné a kandidátem ČSSD na poslance PČR

Primátor Karviné a kandidát ČSSD na poslance Parlamentu ČR Tomáš Hanzel v úterý odpovídal jako host on-line rozhovoru Deníku na dotazy čtenářů.

Havířov vynuloval Slavii

Havířov /FOTO/ – Co se v sobotu nepovedlo fotbalistům Karviné, povedlo se o dva dny později hokejistům Havířova.

Hlavní je člověka povzbudit, říkají dobrovolníci a sociální pracovníci

Každým rokem uděluje Karviná vybraným jedincům ocenění za dlouholetou práci v sociální oblasti. Své pracovníky přitom na výroční ceny nominují sami poskytovatelé, spolky a organizace, kde dotyční působí. A nejinak tomu bylo i letos.

Superdebata Deníku: ptejte se Babiše a dalších lídrů

Pokud chcete ještě něco vědět před volbami od kandidujících stran, máte šanci se zeptat právě teď. Deník ji vašim jménem položí už ve čtvrtek 19. října, tedy den před parlamentními volbami, desítce lídrů politických stran při závěrečné předvolební debatě v sídle listu.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení