Rozdíl mezi částkami činí získané dotace a úvěry na různé projekty. „Nejdůležitějšími cíli při sestavování rozpočtu byla vyváženost mezi zdroji a potřebami a současně pokrytí finančních závazků – úvěrů a smluvně vázaných dotací, dokončit rozpracované investiční akce a zabezpečit běžné provozní potřeby,“ uvedla mluvčí města Nataša Cibulková.

Město počítá jak s dokončením starých investic, tak s novými.

Nový kabát by mělo dostat například náměstí a centrum města, Orlová počítá také s úpravou veřejných prostranství v části Poruba, vybudováním nových tělocvičen u některých základních škol a jejich internetizací.

„Jsem rád, že navržený rozpočet našeho města byl schválen v plném znění a že se nemuselo přistoupit k rozpočtovému provizoriu,“ uvedl starosta města Jiří Michalík.