Tehdejší Československá poštovní správa nechala proto postavit novou dvouposchoďovou budovu v Nádražní ulici v bezprostřední blízkosti železniční stanice. Vypracováním projektu byl pověřen Ing. Josef Zadražil z Prahy (některé prameny uvádějí Zdražil) a stavbu provedla firma arch. Joži Dvořáka ze Slezské Ostravy. Provoz byl zahájen na sklonku roku 1931 a trvá do dnešních dnů.

Pouze původní garáže se staly minulostí. V návaznosti na modernizaci vlakového nádraží musely ustoupit výstavbě podchodu. Jinak si budova svou podobu v podstatě zachovala. Svým architektonickým slohem patří mezi funkcionalistické stavby meziválečného období. Okolí pošty se s rozvojem železniční dopravy výrazně změnilo.