Jednou z možností, jak peníze zajistit, jsou žádosti o granty a příspěvky nejrůznějších institucí. „Ministerstvo kultury jsme požádali o grant na obnovení fresek v kostele, více budeme vědět na konci ledna. Pak uvidíme, zda pro tento rok vystačíme s vlastními zdroji, nebo jestli zkusíme žádat o peníze jinde,“ uvedl karvinský katolický farář Daniel Vícha.

V kostele byly před časem na zdech pod malbou objeveny starodávné fresky. Jejich obnova má přijít až na dva a půl milionu korun. „Restaurace fresek má své postupy a optimální doba postupné obnovy je dva až tři roky. Peníze tedy nepotřebujeme všechny najednou, protože bychom celou částku museli proinvestovat během tohoto roku,“ řekl Vícha.

Pozadu nejsou ani ve městech a leckde již opravují. „Loni jsme dostali od ministerstva kultury 55 tisíc korun na památník padlým v koncentračních táborech na Kontešinci. Možná zkusíme také získat peníze z ministerstva obrany na údržbu válečných hrobů – pokud ministerstvo tento program vyhlásí,“ uvedla Dorota Havlíková, mluvčí Českého Těšína.

Peněz na opravy historických památek ale není nikdy dost. Zpravidla je potřeba více peněz, než kolik jednorázově nabízí vyhlašované programy. Například v Chotěbuzi, kde přemýšlejí, co se zámkem. Statik tam totiž vzhledem ke špatnému stavu zdí a střechy zakázal vstup.

„Žádost v této chvíli nepodáváme, protože čekáme na vyjádření statika. Opravu totiž nelze dělat po částech, střecha budovy se musí udělat najednou. A pokud se bude dělat střecha, musí se udělat zdi, aby vůbec měla na čem držet,“ popsal starosta obce Martin Pinkas. Opravená je alespoň hláska zámku, na kterou obec získala peníze již dříve.

Kompletní oprava zámku, kde za minulého režimu sídlilo ředitelství státního statku, by přišla na stovky milionů korun.

„V roce 1995 to podle studie bylo 150 milionů. V současné době to ale bude mnohem více,“ dodal Pinkas s tím, že pro tak malou obec je to astronomická částka.

V Havířově zase chtějí vyměnit okna. „Žádat budeme o dotace na dvě kulturní památky. První z nich se týká havířovského zámku, kde chceme vyměnit okna,“ popsala havířovská mluvčí Jana Pondělíčková.

Na rámech oken jsou trhliny a praskliny, vypadlé nebo rozpraskané suky, ulámané okapní lišty, zdeformované nebo vytržené silikonové těsnění mezi rámem křídla a další poškození.

Druhá žádost Havířova je na opravu pískovcového kříže v ulici Padlých Hrdinů v Životicích. „Současný stav kříže je pokryt zelenými zrněnkami, které narušují povrchovou strukturu kamenného materiálu,“ vysvětlila Pondělíčková důvod, proč město žádá peníze na opravu. Havířov přitom statisícové částky na opravy má, žádá jen o proplacení části těchto peněz z různých fondů.

Karvinský magistrát naopak na letošní rok žádné žádosti nechystá.