„Částky se v jednotlivých případech podání různí – desetitisíce i několik stokorun,“ uvedl policejní mluvčí Miroslav Kolatek.

Více dluží otcové. „To je ale logické, protože děti bývají mnohem častěji svěřeny do péče matkám, které pak případné dlužné výživné vymáhají,“ řekl místopředseda Okresního soudu v Karviné Martin Hrabovský.

Naprosto přesnou částku vymáhaného výživného ale podle Hrabovského určit nelze. „Tak přesnou statistiku nevedeme a případy navzájem nesčítáme,“ řekl místopředseda soudu.

Zanedbání povinné výživy řeší nejprve policisté, posléze soudci. Jen v roce 2010 soud v okrese pravomocně ukončil téměř dva a půl tisíce záležitostí, týkajících se výživného.

„Z toho 1176 věcí se týkalo prvotní úpravy výživného – tedy v souvislosti se svěřením dítěte či dětí do výchovy jednoho nebo obou rodičů,“ uvedl Hrabovský. Ostatní se týkaly úprav výše výživného, jeho vymáhání, či zproštění placení rodiče.

Někdy si ale dlužník pod hrozbou soudu zalekne a platit začne. „Celkem 545 případů v roce 2010 tvoří případy, kdy bylo řízení zastaveno v důsledku stažení návrhu. Případně při prvotní úpravě žádnému z rodičů výživné nebylo stanoveno,“ popisuje Hrabovský.

 Alimenty

Neplacení alimentů je trestný čin

S lidmi už v současné době nepracují městské úřady ani jejich Oddělení sociálně– právní ochrany dětí. „Vše jde nyní přes soud a policii. Od roku 2007 totiž platí Zákon o hmotné nouzi, podle kterého výživné nahradila dávka v hmotné nouzi, takže teď už nemáme šanci peníze od lidí vymoci,“ uvedla Renáta Chytrová z karvinského magistrátu.

Radí, aby si žadatel podal například exekuci na plat – pokud neplatí tři měsíce, jde o trestný čin. „Musí to ale jít přes soud a policii, aby u exekuce bylo prokazatelné, že opravdu jde o neplacení,“ doplnila Chytrová.

Bez peněz od expartnera v rozpočtu se samoživitelům žije hůře, často musejí žádat o pomoc stát. Žadatele, kterým chybějí peníze kvůli nezodpovědnému člověku a musí žádat na sociálním odboru, ale úřady neevidují.

„Coby náhrada neplaceného výživného neexistuje samostatná částka, tuto věc neevidujeme a nesledujeme. Posuzujeme pouze obecnou aktuální situaci žadatele,“ řekla Věslava Fukalová z karvinského magistrátu. Tu pak na sociálním odboru posuzují případ od případu, včetně případného potvrzení o trestním oznámení na neplatiče.