„Určitě se zde ale najde i několik lidí, kteří to dělají účelově, aby se vyhnuli plnění svých závazků,“ řekla mluvčí magistrátu Šárka Swiderová.
Lidem totiž začne chodit pošta na adresu úřadu a někteří lidé této možnosti využívají k úniku před soudními obsílkami nebo návštěvou exekutora.

Podle Swiderové na radnici „bydlí“ i několik dětí. „Za loňský rok nám přibylo dvacet dětí a jen za letošní leden to bylo pět dalších,“ dodala karvinská mluvčí.

Zpravidla jsou to děti, jejichž matky žijí po ubytovnách nebo azylových domech a trvalý pobyt mají nahlášený na radnici. A takových lidí prý hodně přibývá. „Několik nám jich přibylo poté, co město prodalo obecní byty,“ informovala Šárka Swiderová.

Proč? Nově vzniklá družstva neplatící nájemníky jednoduše vystěhovala.

Získat bydliště na radnici ale není samozřejmost. „Dotyčný musí prokázat, že existuje nějaký důvod, proč nemá trvalé bydliště,“ vysvětlila Swiderová. Zájemce tak musí například přinést soudní příkaz k vystěhování nebo třeba prohlášení svých rodičů, že už ho nechtějí ve svém domě.

„Nájemníky“ mají také na radnici v Českém Těšíně. „V současné době má na našem úřadě nahlášen trvalý pobyt 629 občanů, z toho 52 dětí do 15 let,“ uvedla mluvčí Českého Těšína Dorota Havlíková. Dodala, že však pouze malá část z nich je skutečně bez domova.

„Většina z nich bydlí v bytě, jehož vlastník nesouhlasí s tím, aby si tam zřídili trvalý pobyt, a proto to řeší touto cestou, ale jsou i tací, kteří se takto chrání před dluhy svých blízkých, z obavy před exekucí majetku,“ dodala Havlíková. Podle ní nejsou tito lidé osvobozeni od placení místních poplatků, jako například poplatku za komunální odpad.

Enormní nárůst těchto občanů hlásí v Havířově. Podle mluvčí Jany Pondělíčkové přibude ročně zhruba 300 až 400 lidí s trvalým pobytem na magistrátu. „V současné době je takových lidí 1818,“ uvedla Pondělíčková.

Jsou to například lidé, kteří žijí v zahraničí, nebo také ti, kdo mají strach z exekutorů. „Lidé, kteří mají adresu na magistrátu, jsou osvobozeni od placení poplatků za odpady,“ dodala mluvčí havířovského magistrátu.