„Některé návrhy na využití skipu máme opravdu na stole. Jenže využití tohoto betonového monolitu není tak jednoduché. Musí se zde totiž splnit řada podmínek,“ řekl starosta Horní Suché Jan Lipner.

Zástupci vedení obce se proto rozhodli stanovit konkrétní podmínky, za kterých by mohli zájemci zajímavý objekt v průmyslové zóně získat. Pro tyto účely nechají zpracovat studii, která naznačí, jak lze tento objekt využít.

„Jedná se například o statiku. Musí být přesně řečeno, jaké úpravy se zde mohou provést, aby byla budova nadále provozuschopná. Další problém je s metanem. Právě přes skip se z bývalého dolu odčerpávají plyny a studie určí přesné podmínky, aby byla dodržena bezpečnost. Zájemci budou předem vědět, co je čeká a co musejí dodržovat,“ upřesnil Lipner.

O skip je zájem už delší dobu. Návrhy na jeho využití jsou různorodé. Jeden ze zájemců zde chtěl například vybudovat vyhlídkovou restauraci. Dokonce se hovořilo i o obřím toboganu, ale to se jeví jako málo pravděpodobné.

Radnice už zadání záměru využití skipové věže vyhlásila. V návrhu chce vyřešit také sanaci pláště skipu a jeho zateplení. „Chceme, aby návrh řešil také možnost využití pláště budovy pro umístění zařízení na využití obnovitelných zdrojů energií, jako jsou například fotovoltaické panely. Zpracovaná studie, která určí stabilitu těžní jámy, by měla být zpracována v dlouhodobém horizontu čtyřiceti až padesáti let,“ uvedl starosta Lipner.

Dodal, že bude nutné s příslušnými orgány jednat také o zmenšení bezpečnostního pásma okolo skipové věže.

Prohlídka za 14 dní

Vedení obce už určilo několik důležitých termínů. Už 14. února se mohou zájemci zúčastnit prohlídky věže, na které získají i další informace. „Nabídky budeme přijímat do konce března a v polovině dubna by měl být znám vítěz soutěže. Nejlepší bude ten, kdo nabídne nejlepší cenu,“ vysvětlil Lipner. Podle něj bude při hodnocení kompletnost nabídky a reálnost návrhu jen desetiprocentní roli.