„U obou škol chceme zateplit střechu a fasádu, vyměnit okna a dveře,“ vysvětlil starosta Jiří Michalík.

Pokud by město nemělo prostředky na spolufinancování, muselo by přislíbenou dotaci ve výši 33 milionů korun vrátit. „Abychom mohli využít tyto dotační peníze, musíme však zaplatit obě akce a teprve následně nám bude dotace proplacena. S ohledem na nutnost předfinancování je zde potřeba vlastních zdrojů ve výši 82 milionů korun. Toto je důvod, proč chceme o úvěr požádat,“ dodal Michalík.

„Úvěr předpokládáme ve výši 80 milionů korun s tím, že podle propočtů, aby město úvěr ustálo, by tyto splátky měly být rozděleny na 10 let,“ řekl místostarosta Radislav Mojžíšek.

Některé orlovské školy už prošly rekonstrukcí v uplynulých letech a vynaložené investice v oblasti energetických úspor se postupně vracejí. Na druhé straně tam, kde zůstala stará a dřevěná okna, jsou náklady na energie obrovské.

„V učebnách, kde ještě nejsou vyměněná plastová okna, jsou shnilé rámy, táhne zde a je tady velký únik tepla. U některých oken dokonce hrozí rozpad rámů, takže platí zákaz manipulace s nimi. Rovněž jsou popraskané některé zdi, kterými pak zatéká,“ popsal aktuální situaci ředitel ZŠ Ke Studánce Ivo Bojas.

Další peníze bude město potřebovat také na rekonstrukci jednoho křídla budovy městského úřadu, kde dosud sídlí služebna Policie České republiky. Pro policii se staví nová budova v Porubě. Pokud stavbaři dodrží harmonogram prací, měla by se tam služebna přestěhovat letos na podzim. Pak bychom se mohli pustit do rekonstrukce objektu s tím, že v budoucnu budou prostory sloužit městskému úřadu,“ vysvětlil Mojžíšek.

Na tuto investici chtějí radní použít prostředky, které město získá z proplacené dotace. Tyto peníze ale bude mít k dispozici po kolaudaci rekonstrukce zmíněných dvou základních škol.

Další investice poputují ještě do rekonstrukce multifunkčního sálu v domě kultury.