Prvním rokem studuje na mezinárodním gymnáziu 1st International School of Ostrava a jejím snem je dostat se na univerzitu v Oxfordu. „Chtěla bych tam studovat mezinárodní vztahy a diplomacii, anebo práva,“ říká mladá dívka.

Pro to, aby se na tuto prestižní anglickou univerzitu dostala, musí splňovat řadu předpokladů. Jedním z nich je brilantní angličtina. Také proto začala studovat na ostravské mezinárodní škole, kde je obrovskou výhodou zajímavý učební program, špičková angličtina pedagogů - rodilých mluvčích a také časté výlety do zahraničí.

Gymnázium 1st International School of Ostrava je jedinou školou s výukou vedenou výhradně v tomto jazyce v kraji. „Dnes už vím, že to byla správná volba a že kvalitní vzdělání na této škole mi otevírá velké profesní možnosti do budoucna,“ dodává studentka kvinty 8letého gymnázia.

Studium je podle Karolíny velice náročné. „Na školu jsem, myslím, přišla dobře připravená, přesto jsem si musela rychle zvyknout na jiný styl. Například se tady vůbec neznámkuje a nezkouší se před tabulí. Učitel na začátku roku pevně stanoví klasifikační požadavky, které musíte splnit a hodnotí je body. Nemáme žákovské knížky. Svůj prospěch sledujete na internetu. Dokonce tady ani nezvoní,“ popisuje poněkud netradiční školní prostředí studentka.

Ve třídě je celkem 22 žáků, a část z nich jsou i cizinci - Francouzi, Korejci či Vietnamci. „České děti mezi sebou mluví o přestávkách samozřejmě česky a těm ostatní s češtinou a poznáváním naší kultury pomáháme,“ říká Karolína.

Dodává, že velký důraz se na této škole klade na samostatnost studenta. „Přizpůsobit se dynamice učitelů – rodilých mluvčích nebylo jednoduché. Na matematiku máme například Řekyni, na fyziku Španěla, sociální vědy vyučuje Izraelec, dějiny Australan a anglickou literaturu Australan a Američan. No není to úžasné?“ svěřuje se se svými dojmy dívka

Karolína, která je absolventkou polské základní školy v Karviné doslova miluje humanitní vědy - dějiny, sociální vědy a samozřejmě jazyky. Vedle angličtiny, která se jí stala druhou mateřštinou, si musela zvolit ještě druhý mezinárodní jazyk a vybrala si francouzštinu. „V rámci studijního programu Comenius pro francouzštináře jsme byli na podzim v Litvě,“ nadhodí téma cestování, které se hodně prolíná celým studiem.

„Náš doprovodný studijní program je, řekla bych, nadstandardní. Do konce školního roku máme šanci vycestovat na seminář mladých diplomatů do Řecka. Kdo chce, může se se školou podívat i na Kypr do Jižní Afriky či na Nový Zéland. Třídní výlet máme naplánován do Vídně,“ dodává Karolína Lukoszová.