Podle některých lidí ze Zimného Dolu totiž ročně z desítek milionů od OKD profituje především centrální část města, zatímco ti, kteří vlivy těžby uhlí z nedalekého dolu Lazy trpí nejvíc, tedy lidé v Zimném Dole, Lazech nebo ve staré části Orlové, z těchto peněz nic nemají.
„Přerozdělování těch peněz je nespravedlivé. Orlová jako celek dostává ročně od OKD víc než deset milionů korun, ale jen minimum peněz se investuje na zlepšení kvality života nás v Zimném Dole nebo Lazech,“ říká obyvatel Zimného Dolu Radim Lapšanský.

Ví, o čem mluví, protože jako předseda Osadního výboru Zimný Důl je se zastupiteli, kteří o městských penězích rozhodují, v kontaktu.

„Před pár dny zastupitelé rozhodli, že za peníze od OKD se vydláždí chodníky v centru města. No není to nespravedlivé? My tady máme rozbitý asfalt na cestách, nemáme kanalizaci a třeba o hřištích pro děti ani nemluvím,“ vypočítává potřeby lidí z jedné okrajové části Orlové Lapšanský.

Při zastupitelstvu funguje pracovní skupina životního prostředí a hornictví, je však bez přímých pravomocí. Má pouze poradní hlas při rozhodování rady města.

„To je taky skupina lidí, kteří vlastně o ničem nerozhodují. O jejich činorodosti mimo jiné svědčí také to, že se od listopadu, kdy bylo zvoleno nové zastupitelstvo, ještě nesešli,“ říká šéf Osadního výboru Zimný Důl.

Na posledním zasedání zastupitelstva neprošel ani návrh Martina Sliwky z ODS, aby město vrátilo daň z nemovitosti majitelům nemovitostí v lokalitách postižených důlní činností, tedy zejména na Výhodě, v Orlové-Městě, v Lazech a dalších postižených lokalitách.

„Vrácení daně z nemovitosti se mohlo kompenzovat z desetimiliónového příspěvku OKD městu, který by měl v prvé řadě sloužit jako kompenzace negativních vlivů spojených s těžbou,“ tvrdí Sliwka.

Miliony od těžařů

Jen v loňském roce získala Orlová od OKD téměř 18 milionů korun. Část peněz tvoří zákonem stanovený příspěvek za vydobytí nerostného ložiska, dalších zhruba tři a půl milionu korun získalo město od těžařů v rámci náhrady důlních škod způsobených na komunikacích a necelého půl milionu od Nadace OKD na společenské a kulturní akce.

Starosta: Jsou to peníze všech

Kolik peněz město dává na ochranu zájmů obyvatel Zimného Dolu. Odpověď není jednoduchá.

„Čísla z hlavy nevím, ale každopádně nesouhlasím s názorem, že by všechny peníze, které město získává od OKD, měly skončit v Zimném Dole. To jsou peníze všech obyvatel města a o jejich přerozdělení rozhoduje rada a zastupitelstvo. Ne někdo ze Zimného Dolu,“ reagoval starosta Orlové Jiří Michalík.

Podle něj ale není momentálně nutné v Zimném Dole příliš investovat. „Pokud jde o důlní vlivy, nic výrazného se tam teď neděje. A peníze potřebujeme v mnoha jiných částech města,“ tvrdí Michalík.

Ani místostarosta Radislav Mojžíšek, který byl v letech 2006 – 2010 předsedou hornické komise, si nemyslí, že by se na lokalitu Zimný Důl zapomínalo.

„Těch investic tam za poslední roky bylo několik a letos by se tam konečně mělo rozběhnout rozběhnout budování kanalizace,“ říká Mojžíšek. Uznává, že hornickou činností nejvíc trpí lidé nejblíže dolu, ale peníze, které město jako celek od OKD získává, jsou potřeba také v centru, kde žije nejvíce lidí.

Podle starosty Michalíka není v současnosti nejrozumnější pouštět se v Zimném Dole a nebo Lazech do velkých investic. Těžaři totiž chtějí prohloubit šachtu v Lazech, a tak bude podle Michalíka rozumnější počkat na to, co rozšíření těžby způsobí, a teprve pak se vrhnout na nápravy škod.

„Ale když už jsme u těch investic, konečně se začne s úpravou křižovatky u kláštera v Orlové-Městě. Koneckonců i toto je jeden z požadavků lidí ze Zimného Dolu,“ řekl Michalík.

Osazení semaforů a tím zklidnění dopravy v tomto místě bude stát okolo šesti milionů korun a zaplatí to město. „Kromě toho jsme v Zimném Dole opravili hřbitov a našly by se i další investice, které tam proběhly. Takže určitě si nemyslím, že by město na obyvatele Zimného Dolu zapomínalo,“ dodává starosta Orlové.