Deník už o plánu rozšíření těžby už informoval. Redakce nyní získala detailnější informace. „Těžba se plánuje v rozsahu schváleného dobývacího prostoru. Dobývány by byly sloje ostravského uhelného souvrství o průměrné mocnosti 110 cm, a to v hloubce od 900 do 1400 metrů pod povrchem,“ vysvětlil mluvčí OKD Vladislav Sobol.

Více informací o těžbě uhlí čtěte v Souvisejících článcích

Lidé v Orlové by se neměli obávat, že se území postižené těžbou rozšíří. Dobývat se nebude ani uhlí, které zůstalo nevytěženo v lokalitě bývalého sousedního Dolu Dukla. Tamní zásoby jsou nadobro odepsány.

„Dobývací prostor závodu Lazy se nebude rozšiřovat. Těžba bude vedena pouze směrem dolů, do větší hloubky. Dobývání by probíhalo do roku 2029,“ upřesnil Sobol.

Lazy jsou prozatím jedinou šachtou, kde se o prohloubení uvažuje. Ostatní doly dobývají uhlí ve stávajících lokalitách. „Žádné konkrétní plány na prohlubování jiných šachet zatím nemáme. V případě, že bychom něco takového zvažovali, budeme o tom veřejnost, zástupce měst či obcí i příslušné orgány včas informovat,“ dodal Sobol.

Lazy by se po svém prohloubení staly nejhlubší šachtou. Průměrná hloubka dobývání uhelných zásob na Ostravsku je cca 930 metrů od povrchu. Nejhlubší činná patra jsou na Dole Darkov v hloubce 885 m, Dole Karviná 930 m, Dole ČSM 1 080 metrů a Dole Paskov 1 120 metrů. Vůbec nejhlubší jámu má šachta Doubrava III 1 177 metrů.

Po prohloubení Lazů až do hloubky 1400 metrů by se těžba mohla odvíjet na nových dvou až třech důlních patrech. Mezi jednotlivými patra musí zůstat kvůli bezpečnosti důlního provozu 150 až 200 metrů.

Deník také psal:

OKD chce prohloubit šachtu Lazy o půl kilometru

Lidé ze Zimného Dolu: Zastupitelé nás diskriminují