O tom, jak využít velkou plochu na náměstí, se vedou debaty od samého založení města. Původně měla v místě, kde je nyní Centrální parkoviště, stát radnice. I proto se blízká ulice za kinem Centrum jmenuje Radniční. Město však později získalo komplex, kde zřídilo magistrát a plocha tak byla rezervována pro stavbu víceúčelového podnikatelsko-společenského objektu, včetně podzemního parkoviště.

Hlasujte o navrženém projektu v anketě

O využití plochy se začalo hovořit nedávno také v souvislosti s kontroverzním rozhodnutím zastupitelstva, které vyměnilo svůj pozemek pod Centrálním parkovištěm za parkoviště u Městské sportovní haly. Argumentem tehdy byla potřeba výstavby parkovacího domu. Centrální parkoviště nyní vlastní společnost provozující obchodní dům Elan a podnikatelský objekt vedle Labužníka.

Deník získal návrhy, jak by náměstí mohlo vypadat, kdyby se skutečně podařily vize architektů a investorů realizovat. Projekt nese název Galerie Havířka a zpracoval ho tým z kanceláře Pelčák & Partner Architekti. Navržen je tak, aby se dal budovat postupně.

Galerie podle představ architektů zaplňuje celé prostranství od Národní třídy přes parkoviště, zelenou plochu až k dlažbě u kyvadla. Mezi galerií a obytným blokem zůstává zachován prostor pro korzo podél stromořadí japonských metasekvojí. Parkování je řešeno v podzemních garážích se sjezdem ze současného Centrálního parkoviště.

Vyjádřete svůj názor na úvahy o využití volné plochy v centru Havířova v diskusi pod článkem

Otázkou zůstává, zda se projekt podaří realizovat. Investor bude muset překonat především očekávané potíže se zástavbou zelené plochy. Pro mnoho Havířovanů je to nedotknutelné území.

Současně se tomuto projektu rýsuje konkurence. V lokalitě bývalých skleníků se začíná stavět obchodní centrum Globus. To navazuje na obchodní zónu a bude mít i vlastní obchodní galerii nebo i benzinovou čerpací stanici.

O projektu zástavby náměstí Republiky nyní nejednalo ani vedení města. „V minulosti bylo předkládáno několik návrhů na využití tohoto prostoru náměstí. Jednalo se o tom, zda využít jen část v oblasti parkoviště, nebo i zelenou část až k linii u Labužníka. Dosud ale žádný projekt nebyl předkládán jako hotová věc se žádostí investora. Není tomu tak ani nyní. V tomto volebním období jsme dosud o žádném návrhu nejednali,“ řekl náměstek primátora pro hospodářský rozvoj Petr Smrček.

Jak svůj projekt vidí architekti:

Návrh si klade za cíl dotvořit střed města založeného v 50. letech 20. století. Aby se potenciál centra nerozmělnil a vznikly prostory skutečně živé, užívá návrh osvědčené městské typologie: náměstí, třídu lemovanou bodovými objekty, pěší promenádou, point de vue, galerii - pasáž, nárožní dominanty atd. Hledá také doslovení urbanistických stop a motivů, které fragmenty okolní zástavby nabízejí. V neposlední řadě i svojí vlastní hmotou chce vytvořit těžiště vhodné pro jádro města a kumulací vertikál pak jeho jasný motiv.

Základní třípodlažní, tedy přibližně 15 m vysoká hmota galerie na své severozápadní straně uzavírá plochu v ústí ulice Dělnická, a vytváří tak centrální náměstí Havířova. Široký chodník podél severovýchodní fronty domu v prodloužení Národní třídy potom navrhovaná stavba s řadou velkých obchodních výkladců promění v městskou promenádu. Význam páteřní komunikace - Hlavní, resp. Dlouhé třídy - je zdůrazněn trojicí věžových objektů lemujících tuto uliční frontu.

Homogenitu a vystavěnost dává stavbě její plášť z lícových cihel.

Vertikalita a útlost obytných věží je podporována šachovnicovým rastrem protáhlého, vertikálního formátu francouzských oken a nosných fasádních stěn, který je korunován arkádou ukončující stavbu.

Hlavním motivem obou průčelí - tedy do centrálního náměstí a do parku - je mediální fasáda, která dodá místu atraktivitu i po setmění. Aby však tento technologický a komerční prvek byl zasazen do přiměřeného architektonického rámce, tvoří první plán obou čel městská lodžie či sloupová předsíň před vstupy do galerie.

Směsí rozličných městských funkcí (obchodní galerie, kavárny, volnočasé aktivity a sport, kino, bydlení a případně kanceláře) má stavba ambici vytvořit hybridní živý mikrosvět, který dá Havířovu tolik potřebné těžiště i centrum a v něm plnokrevný městský život.